Zaur Bayramlı: "Güney Azərbaycanın istiqlalının və dolayısı ilə Bütöv Azərbaycanın önündəki ən böyük əngəl "İran türkçülüyü"dür."

Zaur Bayramlı:

Güney Azərbaycanın istiqlalının və dolayısı ilə Bütöv Azərbaycanın önündəki ən böyük əngəl "İran türkçülüyü"dür.
Biriləri bu əsassız və boş xülyanı ortaya atmaqla və yaymaqla Güney Azərbaycan Türklərinin azadlıq istəklərini və planlarını elə beşikdəcə boğmaq istəyirlər.
Guya ən doğru yol İranda türklərin iqtidarı ələ almasıymış-filan.
Keçin bu nağılları!
İrandakl bütün etnoslar artıq oyanmışlar və İranın bütövlüyündən söhbət getdiyi zaman onu tək bir etnosun hakimiyyətinə təslim etməyə qəti şəkildə qarşı çıxırlar - hər kəs pay sahibi olmaq istəyir.
Tez-tez önümüzə atılan "İrandakı Qaşqay Türkləri daxil, digər Türklərin taleyi necə olacaq?" sualını verənlər isə, Elçibəyin ortaya qoyduğu və Qaşqayları da içinə alan xəritəyə ya lağ edirlər - gerçəkçi bulmurlar, ya da başqa bir alternativ ortaya qoymurlar.
Mənə görə, Güney Azərbaycana bitişik yaşayan Türk toplumları Güney Azərbaycana bitişik halda müstəqillik qazana bilərlər-misal üçün Xələc Türkləri. Digərləri isə - misal üçün Qaşqay Türkləri, Türkmənsəhra Türkləri və Xorasan Türkləri - mövcud olduqları bölgədə muxtariyyət mübarizəsi verərək öz milli-mədəni varlıqlarını qoruyub saxlaya bilərlər. (Təbii ki, Güney Azərbaycan Türklərinin də dəstəyi ilə).
Yəni mən Qaşqay Türkləri mənə bitişik yaşamırlar deyə öz müstəqillik istəyimdən vaz keçməliyəm???
Təkrar edirəm: İran Türkçülüyü təbliğatı aparanlara diqqət - çox təhlükəlidirlər və eyni mənbədən idarə olunurlar.!

Zaur Bayramlı

 

 


HƏMÇİNİN OXUYUN

HƏMÇİNİN OXUYUN