Makı, Xoy, Salmas, Sulduz, Sayınqala və Tikantəpə Şəhər Şurasına şeçkilərin yekun nəticəsi açıqlanıb

Makı, Xoy, Salmas, Sulduz, Sayınqala və Tikantəpə Şəhər Şurasına şeçkilərin yekun nəticəsi açıqlanıb

GünAz TV: Mühacir kürdlərin təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Qərbi Azərbaycanın bəzi şəhərlərində Şəhər Şurasına keçirilən seçkilərin yekun nəticəsi açıqlanıb.

 

Mayın 19-da keçirilən seçkilərin son nəticəsi:

 

Makı:

-Əziz Bərgney – 5199 səs

-Əfşin Mərdəlizadə - 4334 səs

-Vahid Dadaşzadə  - 4174 səs

-Xəyyam Əhmədi  -  3959 səs

-Huşəng Məhəmmədzadə - 3874 səs

Makıda şəhər şurasına seçilənlərin hamısı türkdir.

 

Xoy:

-Məcid Müqəddəm  - 12700 səs

-Şəhsəvar                 - 9442    səs

-Leyla Məkkari        - 9361    səs

-Əlirza Fəthi            - 8022     səs

-Məqsud Kuçekbəyli -7749    səs

-Qulaməli Şərif         - 7526    səs

-Zəhra Rəcaiyan        - 6144   səs

-Hadi Nəqibi              - 5831   səs

-Rza İmandar             - 5695    səs

Xoyda şəhər şurasına seçilənlərin hamısı türkdür.

 

Salmas:

-Qəhrəman Nəsiri Sədəqyani – 5514 səs

-Süleyman Xani Sultanəhmədi – 5215 səs

-Abdulla Mətləbi Qaraqışlağı   - 5164 səs

-Həmid Paki                              - 5064 səs

-Behruz Siyami Təmər              -4138 səs

-Açin Cəlili Köhnəşəhərli         - 4001 səs

-Mir Nağı Rəsuli Sədəqyani     - 3902  səs

Salmasda şəhər şurasına seçilənlərdən yalnız biri kürddür.

 

Sulduz:

-Vəli Babusə     - 17308 səs

-Fərhad Əkbəri  - 15122 səs

-Rəsul Siyami    - 14389 səs

-Musa Ağacani  - 14018 səs

-Mehdi Ələvi    -13089 səs

-Leyla Heydəri – 11688 səs

-Səid Dilməqani – 11672 səs

Sulduzda şəhər şurasına seçilənlərin hamısı türkdür.

 

Sayınqala (Saindej):

-Əli Əbdulkərimi   - 2552 səs

-Rza Bəşarəti         - 2478  səs

-Hüseyn Əlizadə    -2380  səs

-Seyid Əli Hüseyni  - 2449  səs

-Qulamrza Rzazadə - 2328   səs

Sayınqalada şəhər şurasına seçilənlərdən yalnız biri kürddür.

 

Tikantəpə (Tikab):

-Hüseyn Mikaili   - 6364 səs

-Nadir Bəhri         - 5304 səs

-Əbulhəsən Fəttahi – 5057 səs

-Əbulfəz Məqsudi  - 4247  səs

-Süməyyə Əlmasi   - 3449 səs

Təəəssüflə Qərbi Azərbaycanın digər şəhərləri ilə müqayisədə Tikantəpədə yaxşı nəticə əldə olunmayıb. Türk namizədlərin sayının çox olması, onların bir-biri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə təbliğat fəaliyyəti aparmaması və koalisiya yaratmadıqlarından azərbaycanlı milli fəalların cəhdləri də nəticə verməyib və şəhər şurasına yol tapan 5 üzvdən 3-ü mühacir kürdlərdən seçilib.

 

N.S

 

 


HƏMÇİNİN OXUYUN

HƏMÇİNİN OXUYUN