Təxribatçılara qarşı Bildirişi imzalayan milli fəalların sayı 700 nəfərə yaxınlaşdı

Təxribatçılara qarşı Bildirişi imzalayan milli fəalların sayı 700 nəfərə yaxınlaşdı

GünAz TV: Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının yüzlərlə fəalı son günlərdəki təxribatçılar və hərəkata sızmış olan şəxslərlə bağlı xəbərdarlıq Bildirişi yayıblar.

 

Bildirişi birinci olaraq 300 nəfərdən çox Azərbaycan Milli Hərəkat fəalı imzalamışdır. Artıq aşağıdakı siyahıda göründüyü kimi, Bildirişi imzalayan fəalların sayı 700 nəfərə yaxınlaşıb, siyahının daha da genişlənəcəyi gözlənilir.

 

Bildiriş “Son günlərdəki nüfuzi və təxtibatçılara qarşı, uyarı bəyaniyyəsi” başlığı ilə yayılıb.

 

“Güney Azərbaycanda Məşrutə, habelə 21 Azər Hərəkatı (Milli Hökumət) dönəmi kimi müxtəlif mərhələlərdən keçərək dövrümüzə doğru irəlləyən Milli Hərəkat, vaxtaşırı bir çox uğurlar əldə edib. Lakin fars şovinizmi hərəkatı durdurmaq və ya istiqamətini dəyişdirmək məqsədi ilə qarşısında müxtəlif planlar və gizli ssenarilər düzənləyib, onu sistematik repressiyalara məruz qoyub. Fars şovinizmi bununla sözügedən müqəddəs hərəkatı, habelə millətin azadlığa doğru gedən yolunu bağlamağa çalışıb.

 

Zorakılıq, təzyiq və repressiyalardan nəticə ala bilməyən qara qüvvələr başqa yollara, o cümlədən hərəkatı radikallaşdırmağa əl atıblar. Lakin milli fəalların ayıq-sayıqlığı nəticəsində öz məqsədlərinə çata bilməyən şovinistlər, bu dəfə hərəkata qarşı daha fərqli planları işə salıblar.

 

Bu planlardan biri, olduqca əhəmiyyətli olan virtual aləmdən istifadə etməkdir. Fars şovinizmi real həyatda milli fəalları müxtəlif təzyiqlərə məruz qoyduğu kimi, onlara virtual aləmdə, xüsusi ilə də son aylarda Teleqram sosial şəbəkəsi vasitəsi ilə təzyiq göstərməkdədir. Məqsəd, milli fəalları təcrid etmək, onları real mübarizə meydanı və əhali ilə görüş nöqtəsindən uzaqlaşdırıb, onlara yeni məhdudiyyətlər yaratmaqdır.

 

Fars şovinizmi və onların arxasında olanlar İranda virtual aləmi ciddi nəzarətdə saxladığına görə, bu dəyərli vasitə bəzən Milli Hərəkata qarşı ziyanlı bir vasitəyə çevrilir. Həmin vasitə ilə mənfi rollarına görə hərəkatdan təcrid olunan bəzi məlum şəxslər bu gün göbələk kimi bir daha meydana çıxıb, virtual aləmdə yuva salaraq tam sədaqətlə Milli Hərəkata qoşulmuş gəncləri fars şovinizminin istədiyi istiqamətə yönəltmək istəyirlər.

 

Bəziləri sözdə milli fəal adı ilə virtual aləmdə milli mənafe və fəalları deyil, öz şəxsi və qrup mənafeyi və ya hansısa digər səbəblərə görə birlik yaradaraq qrup şəklində ortalığa çıxıblar. Bu birlik bütün milli, insani və əxlaqı dəyərləri ayaqlar altına ataraq var gücləri ilə milli dəyərləri, o cümlədən Milli Hərəkatın bu günədək əldə etdiyi nəzəri və əməli qazanclarına hücum edir, mübarizə ruhuna alternativ kimi, yeni nəsilə ümidsizlik və təslimçilik ruhu aşılayır. Milli Hərəkatın əldə etdiklərini görməzdən gələnlər Hərəkat uğrunda canfəşanlıq etməyi dəyərsiz bir əməl kimi qələmə verirlər. Əslində Təxribat, təhqir və təhrif məqsədi ilə yaradılan birlik bir çox dəyərlərimizi hədəfə almaqdadır”- deyə Bildirişin bir hissəsində qeyd olunub.

 

Azərbaycan Milli Hərəkat fəalları bəyanatın sonunda vurğulayıblar ki, “bir çox təzyiq, təhdid və sıxıntılara rəğmən, etdikləri fəaliyyət və məruz qaldıqları çətinliklər nəticəsində əhali arasında legitimlik qazanan və böyük  nüfuza malik olan fəallar, bu qrupun amansız hücumuna məruz qalır. Əslində onların bu əməli milli fəallara qarşı deyil, Milli Hərəkata qarşı yönəlib.

Biz bu vasitə ilə təxribatla məşğul olan şəxslər və onları yönəldənləri qınayır, bu anti-milli birlikdən tezliklə ayrılaraq Azərbaycan millətinin əfvinə sığınmalarını istəyirik. Ümid edirik ki, bu Bildirişdən sonra sözügedən fitnənin kökü qazılacaq və daha bir yazı və ya digər əmələ ehtiyac qalmayacaq.”

 

Bildiriş aşağıdakı Milli Hərəkat fəalları tərəfindən imzalanıb:

1- Həsən Dəmirçi 2- Əkbər Azad 3- Hüseyn Məhəmmədxani Güneyli 4- Davud İntisar 5- Abbas Lisani 6- Ərsalan Mərdani 7- Rəsul Rəzəvi 8- Abbas Nikrəvan 9- Vədud Əsədi 10- Cavad Rəncbər 11- Mustafa Əvəzpur 12- Murtaza Əvəzpur 13- Davud Şiri 14- Babək Hüseyni 15- Höccət Muxtarzadə 16- Murtaza Heydəri 17- Murtaza Nurməhəmmədi 18- Hüseyn Əmani 19- Səid Qulipur 20- Səccad Budaqi 21- Məhəmmədtağı Vəliməhəmmədi 22- Vəhid Seddiqi 23- Behnam Nurməhəmmədi 24- Hadi Əqdəsi 25- Siyamək İrani 26- Məhəmmədrza Xacei 27- Məhəmməd Nəzəri 28- İbrahim Fərəczadə 29- Abdulla Səduqi 30- Allahverdi Xəlili 31- Cəbrəil Xəlili 32- Kərim Xəlili 33- Mehdi Cavadpur 34- Fatimə Şakiri 35- Elman Xezri 36- Fərhad Mərzban 37- Qulam Behpayi 38- Məhəmməd Bəndəxoda 39- Puran Salehi 40- İsmayıl Həsənzadə 41- Şərif Sədri 42- Məcid Cəlili 43- Əkbər Hicazi 44- Məryəm Əlinejad 45- Əkbər Azadməneş 46- Səfiyyə Zəbihi 47- Fatimə Cəmili 48- Yusif Naqeli 49- Ümid Cəlali 50- Əhəd Kərimi 51- Əhməd Hüseyni 52- Mahmud Musanəjad 53- Solmaz Səyyadi 54- Əli Ağazadə 55- Hüseyn Mehrbani 56- Cavid Ağazadə 57- Tohid Ağazadə 58- Sima Nəsiri 59- Qadir Kargər 60- Lətif Reyhani 61- Hüseyn Məlayi 62- Yədulla Azadi 63- Rəsul Vəlizadə 64- Cavad Zəmzəm 65- Fatimə Cabbari 66- Hidayət Mirzalu 67- Məhəmməd Huşdar 68- Möhsün Kuşayi 69- İsmayıl Sandıqçı 70- Səhənd Əmirxani 71- Məhərrəm Vəlipur 72- Əli Qiyaszadə 73- Baqir Qiyaszadə 74- Nəsrulla Xeyri 75- Pərviz Xəyyati 76- Həsən Xeyri 77- Lətifə Simsari 78- Elnaz Sefidgəran 79- Mustafa Cəmhəri 80- Pərinaz Məlikpur 81- Cavad Qohəriyan 82- Əli Yusifi 83- Nərgiz Rustapur 84- Səid Əsədpur 85- Əmir Abbas Abbaszadə 86- Əli Şucazadə 87- Qasim Şucazadə 88- Həsən Mirzaməhəmmədi 89- Məhəmməd Məhəmmədpur 90- Həsən Baqirpur 91- Sevil Əkbəri 92- Aynaz Hüseynnəjad 93- Dəniz Alinəsəb 94- Atifə Cabbarzadə 95- Ərdəşir Nəsiri 96- Nahid Mehrnuş 97- Əli Əşxasi 98- Abbas Səmədzadə 99- Sara Əhmədi 100- Həsən Nağıpur 101- Elay İnanlu 102- İsmət Muxtari 103- Əli Sadədel 104- Kamal Karvançı 105- Nigar Şirindil 106- Fatimə Zeynalzadə 107- Monirə Fatemi 108- Fatimə Məşhədi 109- Sara Azərdoxt 110- Hüseyn Tənhayi 111- Cəlil Culfayi 112- Nasir Babayi 113- Məryəm Məhəmmədzadəqan 114- Fərid Səmədi 115- Heydər Sadati 116- Vəli Nəcəfi 117- İlahə Siyavuşi 118- Fərhud Rəncbər 119- Əli Abbasiyan 120- Yusif Xefti 121- Əmir Əli Əlizadə 122- Mehdi Mənzər Azəri 123- Əkbər Tahiri 124- Abbas Səaliki 125- Səkinə Topçuzadəqan 126- Lalə İbrahimzadə 127- Hüseyn Şakiran 128- Zeynəb Musəviyan 129- Sadiq Sahibpur 130- Əli Mahmudiyan 131- Atilla Sadiqlu 132- Oxtay Sadiqlu 133- Həmid Xudapənah 134- Həmid Xəlilzadə 135- Heydər Pakzad 136- Əli Dilməqanizadə 137- Həsən Dadxah 138- Əmir Əli Abdullazadə 139- İlahə Rəzmcu 140- Ziba Pilevər 141- Pərviz Siyabi Qorcani 142- Rəhim Qulami 143- Əsgər Əkbərzadə 144- Aydın Zakiri 145- Əli Xeyrcu 146- Əli Vasiqi 147- Əlirza Ləşgəri 148- Murtaza Pərvin 149- Mustafa Pərvin 150- Səid Sadiqifər 151- Rəhim Noruzi 152- Meysəm Colani 153- Səccad Colani 154- Məhəməd Colani 155- Səid Hüseyni 156- Hamid Rəvaci 157- Mehdi Yurtçulu 158- Rəhim Xudadadi 159- Şapur Nüsrətpur 160- Hüseyn Balaxani 161- Əhməd Məhəmmədpur 162- Yusif Kari 163- Fərşid Piçqanlu 164- Vəhid Bəndə Əmir 165- Vəhid Sadiqifər 166- Həbib Nigəhban 167- Mehdi Huşmənd 168- Məhəmməd Azadi 169- Rza Vaseqi 170- İbadət Şəfii 171- Haşim Ədib 172- Həmid Ədib 173- Möhsün Möhsünzadə 174- Cəfər Rüstəmirad 175- Vəhid Sadiqifər 176- Əfşar Mohebb 177- Əziz Fərzullahi 178- Mehdi Nobəxt 179- Doktor İxtiyarbəxşi 180- Məhəmməd İsmaili 181- Firuz Moini 182- İbrahim Təhmasib 183- Abdulla İsmaili 184- Möhsün İsməili Əqdəm 185- Aydın İsməili Əqdəm 186- Əli İsməili Əqdəm 187- Rza İbrahimi 188- Firuz Moini 189- İbrahim Təhmasibnəjad 190- Vəhid Bəndə Əmir 191- Mehdi Mühafiz 192- Əfşin Qasimi 193- Həsən Qasimi 194- Səccad Qasimi 195- Məhəmməd Əjdəri 196- Məhəmməd Xakpur 197- Nəsrulla Vəlizadə 198- Həsən Colani 199- Tohid Mühafiz 200- Aslan Dərgahi 201- Səid Şükri 202- Mehdi Əbdi 203- Seyid Fatimə Həzrəti 204- Behnam Ruhi 205- Fərhad Ciddi 206- Səid Şükri 207- Şəhriyar Şamlı 208- Əsəd Dərgahi 209- Tohid Əmir Əmini 210- Hüseyn Şirəfkən 211- Pərviz Borhanifər 212- Mehrdad Cavadi 213- Adil Ruhbəxş 214- Əli Ruhbəxş 215- Əli Qənizadə 216- Əli Əzizi (Ərdəbil) 217- Seyid Murtaza Hüseyni 218- Kiyanuş Aslani 219- Əmir Məhəmməd Calal 220- Vəhid Səbəbi 221- Armin Neməti 222- İsmayıl Qəffari 223- Siyamək Qulami 224- Həsən Şirəfkən 225- Vəhid Bayrami 226- Murtaza Qüdrəti Nəyari 227- Adil Dəlir 228- Adil Soqi 229- Mehdi Dustdar 230- Məhdiyyə Dustdar 231- İsmayıl Qəffari 232- İbrahim Qəffari 233- Məhəmməd Purrənci 234- Fərdin Ədhəmi 235- Yusif Məali 236- Həsən Cavadi 237- İsmayıl Bəhməni 238- İlqar Muradi 239- Hamid Cahani 240- Daryuş Mohebbi 241- İsmayıl Oci 242- Şəhram Muradiyan 243- Əli Məhəmmədi 244- Hüseyn Dustdar 245- Musa Kənani 246- Behzad Əlizadə 247- Səid Məhbubi 248- Rza İbrahimi 249- Məhəmməd Azadi 250- Əziz Fərzullahi 251- Mehdi Nobəxt 252- Müctəba Yusifzadə 253- Möhsün Hobbi 254- Səid Əsğəri 255- Rza Kərimi 256- Nəvid Kərimi 257- Səhənd Teymuri 258- Mehdi Qulabi 259- Rəhim Qulabi 260- Rəhman Məhərrəmi 261- Həmid Qüvvəti 262- Məzahir Məali 263- Vədud Ənsari 264- Hamid Heydəri 265- Kyumərs İslami 266- Bəhmən Ağayi 267- Meysəm Babayi 268- Həsən Qənbəri 269- Sina İrşadi 270- Səid Sinedar 280- Şahin İsməili 281- Ağagul Qayibi 282- Səccad Rzayi 283- Ramin Tosifi 284- Tohid Səfəri 285-Siyamək Tosifi 286- Vəhid İmanzadə 287- Qasim Süleymanzadə 288- Səccad Süleymanzadə 289- Şəhriyar Həbibi 290- Yasir Həbibi 291- Vəhid Bədəxşan 292- Abbas Pənahi 293- Ramin Pənahi 294- Rza Hacızadə 295- Həsən Nuri Azər 296- Əli Bayramzadə 297- Nadir Xankişizadə 298- Seyfi Nəsrullahi 299- Haşim Pənahi 300- Məhəməd Peydayi 301- Məhəmməd Aslani 302- Vəhid Şeyxbəyli 303- Əli Təhəmtən 304- Əyyub Şiri 305- Əli Müqəddəm 306- İbrahim Yusifi 307- Cavad Fəthi 308- Davud Məhəmmədi 309- Məhəmməd Mahmudi 310- Rəsul Sələhşur 311- Yusif Sələhşur 312- Nəsrulla Bəyləri 313- Nəsim Sadiqi 314- Əta Kərimi 315- Səid Mahmudi 316- Hamid Seyfi 317- Əmir İbrahimlu 318- Milad Muxtari 319- Süheyl Dəiri 320- Əli Cavidan 321- Ulduz Qasimi 322- İlahə Qasimi 323- Sümeyra Babayi 324- Fatimə Səttari 325- Səidə Əsədpur 326- Əşkan Səadət Mehr 327- Əli Əzizi 328- Əmin Rüstəmzadə 329-Şəhram Əzimi 330- Sadiq Purisməili 331- Səid Musanəjad 332- Səccad İbrahimi 333- Əkbər Həbibi 334- Fərzad Fikri 335- İsrafil Mədəni 336- İman Qasimi 337- Rəsul Qadiri 338- Səid Purhidayət 339- Səccad Qurbani 340-Calal Sədri 341- Məhəmməd Qüdsi 342-Qasim Mahmudi 343-Nadir Sadiqiyan 344-Əli Şadi 345-Yunis Rəhimi Qabaq Təpə 346-Səccad Qurbani 347-Əlirza Əmini 348-Sitarə Əmini 349-Behnam Ruhi 350-Mehdi Mərdanə 351-Səid Purhidayət 352-Rəsul Qadiri 353-Səccad Qurbani 354-Saleh Tazəkərim 355-Fərdim tazəkərim 356-Rza Rzaoğlu 357-Milad Nikpur 358-Səccad Noruzi 359-Mehdi Noruzi 360-Şəhriyar Feyzullahi 361-Mehdi Kari 362-Behruz Asimi 363-Əmir Zamani 364-İslam Məleki Tikantəpə 365-Kərim Həqiqi 366-İbrahim Eyvazoğlu 367-Əbulfəz Həqiqi 368-Adil Həqiqi 369-Nasir Əzizi 370-Nəsrin Xaki 371-Behruz Bəhriman 372-Abbbas Şükri 373-Elyas Şükri 374-Ramin Şükri 375-Araz Qulizadə 376-Cavad Şükri 377-Hüseyn Rəxşani 378-Əlirza Hüseynzadə 379-Nadir Mərdi 380-Elman Qulizadə 381-Atilla Zare 382-Cəfər Aknəş 383-Aysan Hüseynzadə 384-Ayhan Hüseynzadə 385-Əkbər Hüseynzadə 386-Əkbər Sedduqi 387-Əkbər Mühaciri 388-Mehdi Mühaciri 389-Əkbər Mehdizadə 390-Məhərrəm Mehdizadə 391-Elyas Şükri 392-Abbas Şükri 393-Behnam Məlekpur 394-Calal Salehpur 395-Camal Salehpur 396-Cəfər Salehpur 397-Səid Qasimi 398-Araz Qasimi 399-Təvəkkül Aftabi 400-Cavad Nəsirzadə 401-Cavid Nəzmi 402-Hamid Nəcəfi 403-Həsən Əmirpur 404-Hüseyn Aydın 405-Hüseyn Cəfəri 406-Rza Cəfəri 407-Həmid Nəvidi 408-Məhəmməd Zəvvar 409-Rəhim Zarei 410-Rza Qasimzadə 411-Mehdi Qasimzadə 412-Rza Qəyur 413-Elman Qəyur 414-Rövşən İbrahimzadə 415-Sevindik Özgür 416-Salar Turi 417-Sara Turi 418-Sədulla Sasani 419-Səid Şoqi 420-Şahin Bərzgər 421-Yunis Mahmudi 422-Milad Əkbəri 423-Mərziyyə Ağazadə 424-Musa Nurməhəmmədi 425-Murtaza Nurməhəmmədi 426-Behnam Nurməhəmmədi 427-Mehdi Baqiri 428-Məhəmməd Mərdi 429-Məhəmməd Məhəmmədi 430-Məhəmməd Xətibi 431-Məhəmməd Purəli 432-Kərim Xiyabani 433-Rəsul Xiyabani 434-Rəsul Bədəli 435-Kazim Qoçi 436-Yusif İsmaili Mehr 437-Əli Şadi 438-Əli Səttari 439-Oxtay Səttari 440-Əli Əlirzayi 441-Əli Pakbaz 442-Araz Qulizadə 443-Muctaba Zakiri 444-Səid Zakiri 445-Əli Şəfaəti 446-Məhəmməd Şəfaəti 447-Nasir Şəfaəti 448-Həbib Vahid Mehri 449-Rza İqbali 450-Əmir İqbali 451-Əli Həsənpur 452-Əli Zarei 453-Bəhram Zarei 454-Məcid İqbali 455-Rza Şəfaəti 456-Mehdi Müəzzəmi 457-Möhsün Qasimi 458-Abbas Fəllahi 459-Əli Tarızadə 460-Çingiz Firuzi 461-Arəş Dəlir 462-Əlirza Fəllahi 463-Şəbnəm Tohidi 464-Möhsün Qayibzadə 465-Hüseyn Məhəmmədyan 466-Bəhmən Zarei 467-Əhməd Əlizadə 468-Əhməd Həbibi 469-Cavad Əhmədi Yekani 470-Rəhim Sasani 471-Sədulla Sasani 472-Milad Səmudi 473-Pedram Təhəmtən 474-Əhməd Həbibi 475-Həbib Rəzmi 476-Yunis Rəzmi 477-Bəhmən Sasani 478-Məhbub Həbibi 479-Mehdi Həbibi 480-Qardaşxan Sasani 481-Əhmədxan Sasani 482-Behbud Həbibi 483-Məhəmməd Həbibi 484-Əkbər Həbibi 485-Əsğər Həbibi 486-İbrahim Həbibi 487-Əli Həbibi 488-Səid Zeyni 489-Mehdi Zeyni 490-Nasir Vahid 491-Yusif Vahid 492-Rəhim Vahid 493-Şahin Məhəmmədi 494-Şahin Əzimi 495-Məhəmməd Səfərzadə 496-Əbuzər Babayi 497-Əkbər Abbaszadə 498-Babək Əzimi 499-Behnam Kazimi 500-Məhəmməd Nuri 501-Saleh Məhəmmədi 502-Turəc Fərruxzad 503-Əkbər Əbulzadə 504-Şəhruz Əsğəriyan 505-Sabir Mücərrəd 506-Əli Əsədiyan 507-Rəşid Abbasi 508-Ramin Sadiqi 509-Abdulla Cavid 510-Ədalət Abbasi 511-Əli Cavid 512-Nəvid Cavanşir 513-Milad Məhəmməd Ağazadə 514-Behnam Əsl 515-Mehrdad Şeyxi 516-Behruz Balazadə 517-Calal Rüstəmi 518-Sədulla Dünyəvi 519-Fərşid Asifi Nadarlı 520-Hadi Xəyyati 521-Hadi Xəlili 522-Həmid Vasiqi 523-Hüseyn İbadullahi 524-Taha Haşimi 525-İbrahim Nobahar 526-Əli Nobahar 527-Kiyanuş Aslani 528-Mehdi Mərdanə 529-Mehdi Üsuləddini 530-Müslüm Əkbərzadə 531-Mustafa Xəlili 532-Rza İbrahimi 533-Rza Xeyrəndiş 534-Rza Rəxşani 535-Vədud Ənsari 536-Vəhid İbrahimi 537-Hatəm Sübhani 538-Əli Xəlilzadə 539-Cavad Çayçı 540-Cahanbəxş Sultanmzadə  541-Mənsur Beheştizadə 542-Yunis Rəhimi 543-Yunis Qulipur 544-Rza Heydəri 545-Qadir Vahid 546-Behnam Şeyxi 547-Həmid Mənafi Nadarlı 548-Babək Tahiri 549-İbrahim Tahiri 550-Sara Tahiri 551-Yunis Dəmir 552-Əhməd Həbibi 553-Yunis Rəhimi 554-Turəc Fərruxzad 555-Elsayan Fərruxzad 556-Ayaz İbadi 557-Əkbər Nəimi 558-Vəhid İbrahimi 559-Babək Fəsihi 560-Mehrab Nurməhəmmədi 561-Mehran Nurməhəmmədi 562-Rəna Nurməhəmmədi 563-Leyli Behzad 564-Mahrox Nurməhəmmədi 565-Mühəddisə Nurməhəmmədi 566-Əsğər Fərəci 567-Rəsul İrəci 568-Rza İrəci 569-Əli İrəci 570-Hüseyn İrəci 571-Sina İrəci 572-Babək İrəci 573-Mehrdad İrəci 574-Araz İrəci 575-Şahin İsməilpur 576-Qadir İsməilpur 577-Bijən İsməilpur 578-Nadir İsməilpur 579-Qadir Ərqənd  580-Baqir Ərqənd 581-Məhəmməd Baqir Purabbas 582-Rza Gənci 583-Babək Qəribi 584-Fərşad Əhmədzadə 585-İlqar Saili 586-Tohid Müsəvvədi 587-İbrahim Nuri  588-Saman Gürcani 589-Əhməd Əzimzadə 590-Mehdi Əzimzadə 591-Əmin Dərgahi 592-Fərhad Əbdul Əlizadə 593-Mənsur Mühərrəmi 594-Daryuş Vəziri 595-Məcid Mizban 596-Yaşar Saili 597-Bəhram Pursadiqi 598-Həmid Mizban 599-Xalid İsməilpur 600-Mehdi Qulizadə 601-Rza İbrahimi 602-Əfşin Fərzəlizadə 603-Nadir Müzəffəri 604-Peyman Məhəmmədi 605-Ruhulla Qurbani 606-Mehdi Qurbani 607-Meysəm Novruzi 608-Fərhad Rəncbər 609-Səid Nəbizadə 610-Mehdi Nikazər 611-Əsli Nəsirzadə 612-Hamid Allahverdi 613-Əsgər Pirsiyavuş 614-Yaşar Dilməqani 615-Sadiq Feyzullanəjad 616-Məcid Cəfərzadə 617-Elnaz Hümməti 618-Sevgi Cəfərzadə 619-Araz Cəfərzadə 620-Sepidə Niyazi Zəngi 621-Həmid Seyid Əşrəfi 622-Həmidə Cəngi 623-Aynaz Seyid Əşrəfi 624-Səid Ab Bəstə 625-Əhməd Meydani 626-Həsən Seyid Əşrəfi 627-Səid Əbdi 628-Şəkur Nəzəri 629-Pərviz Qaradaği Mehman 630-Muxtar Əhdnov 631-Əlirza Əhdnov 632-Əli Əhdnov 633-Əhməd Seyid Əşrəfi 634-Hüseyn Xosrəvi 635-Məhəmməd Hadi Abbaszadə 636-Hüşəng Nağızadə 637-Mikayıl Qulizadə 638-Vəhid Həbibzadə 639-Məhəmməd Əlizadə 640-Məsud Rüstəmi 641-Əhməd Xezerlu 642-Pərisa Cəbrəili 643-Bəhmən Nəsirzadə (Araz) 644-Xədicə Həjəbr Qoşuni 645-Bəhmən Səadəti  646-Bəhram Səadəti 647-Məhəmməd Baqir İbrahimpur 648-Fərhad Pakruh 649-Səhənd Abdullahi 650-Rza Səlimi 651-Məişət Fətullahi 652-Həsən Səmədpur 653-Camal Musəvi 654-Rza Müəllifi 655-Əli Səmədpur 656-Əhməd Bəxşizadə 657-Rəhim Roxsari 658-İslam Abbaspur 659-Behruz Şəfayi 660-Behruz Şəfayi 661-Əmir Hüseyn Roxsari 662-Səccad Cavanşir 663-Mehdi Xaki 664-Abbas Şervin 665-Abdulla Bluki 666-Məhəmməd Əzizi 667-Mehdi Abbaszadə 668-Rza Salmani 669-Fəramərz Azərnuş 670-Kazim və Məhəmməd Məhəmmədi 671-Yusif Yari 672-Mürsəl Nikcahan 673-Əmir Fərəczadə 674-Məhəmməd Səccadi 675-Abdulla Nicati 676-Musa İmani 677-Yavər Babazadə 678-Behzad Fərruxzad 679-Rəsul Qəhrəmani 680-Sadiq Feyzullanəjad 681-Rubab Rzayi 682-Damla Feyzullanəjad 683-Fatih Feyzullanəjad 684-Oğuz Feyzullanəjad 685-Siyamək Kuşi 686-Əbulfəzl Cani 687-Əhəd Bahari 688-Əli Abbasi 689-Məhəməd Feyzi 690-Abbas Həzrətpur 691-Yaşar Cavadpur 692-Murad Xudadad

(Ardl var...)

 

N.S

 

 

 

 


HƏMÇİNİN OXUYUN

HƏMÇİNİN OXUYUN