Yüzlərlə azərbaycanlı fəal son günlərdəki təxribatçılara qarşı uyarı Bildiriş yayıblar

2017-09-12 13:30

GünAz TV: Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının yüzlərlə fəalı son günlərdəki təxribatçılar və hərəkata sızmış olan şəxslərlə bağlı xəbərdarlıq Bildirişi yayıblar.

 

Bildiriş “Son günlərdəki nüfuzi və təxtibatçılara qarşı, uyarı bəyaniyyəsi” başlığı ilə yayılıb.

 

“Güney Azərbaycanda Məşrutə, habelə 21 Azər Hərəkatı (Milli Hökumət) dönəmi kimi müxtəlif mərhələlərdən keçərək dövrümüzə doğru irəlləyən Milli Hərəkat, vaxtaşırı bir çox uğurlar əldə edib. Lakin fars şovinizmi hərəkatı durdurmaq və ya istiqamətini dəyişdirmək məqsədi ilə qarşısında müxtəlif planlar və gizli ssenarilər düzənləyib, onu sistematik repressiyalara məruz qoyub. Fars şovinizmi bununla sözügedən müqəddəs hərəkatı, habelə millətin azadlığa doğru gedən yolunu bağlamağa çalışıb.

 

Zorakılıq, təzyiq və repressiyalardan nəticə ala bilməyən qara qüvvələr başqa yollara, o cümlədən hərəkatı radikallaşdırmağa əl atıblar. Lakin milli fəalların ayıq-sayıqlığı nəticəsində öz məqsədlərinə çata bilməyən şovinistlər, bu dəfə hərəkata qarşı daha fərqli planları işə salıblar.

 

Bu planlardan biri, olduqca əhəmiyyətli olan virtual aləmdən istifadə etməkdir. Fars şovinizmi real həyatda milli fəalları müxtəlif təzyiqlərə məruz qoyduğu kimi, onlara virtual aləmdə, xüsusi ilə də son aylarda Teleqram sosial şəbəkəsi vasitəsi ilə təzyiq göstərməkdədir. Məqsəd, milli fəalları təcrid etmək, onları real mübarizə meydanı və əhali ilə görüş nöqtəsindən uzaqlaşdırıb, onlara yeni məhdudiyyətlər yaratmaqdır.

 

Fars şovinizmi və onların arxasında olanlar İranda virtual aləmi ciddi nəzarətdə saxladığına görə, bu dəyərli vasitə bəzən Milli Hərəkata qarşı ziyanlı bir vasitəyə çevrilir. Həmin vasitə ilə mənfi rollarına görə hərəkatdan təcrid olunan bəzi məlum şəxslər bu gün göbələk kimi bir daha meydana çıxıb, virtual aləmdə yuva salaraq tam sədaqətlə Milli Hərəkata qoşulmuş gəncləri fars şovinizminin istədiyi istiqamətə yönəltmək istəyirlər.

 

Bəziləri sözdə milli fəal adı ilə virtual aləmdə milli mənafe və fəalları deyil, öz şəxsi və qrup mənafeyi və ya hansısa digər səbəblərə görə birlik yaradaraq qrup şəklində ortalığa çıxıblar. Bu birlik bütün milli, insani və əxlaqı dəyərləri ayaqlar altına ataraq var gücləri ilə milli dəyərləri, o cümlədən Milli Hərəkatın bu günədək əldə etdiyi nəzəri və əməli qazanclarına hücum edir, mübarizə ruhuna alternativ kimi, yeni nəsilə ümidsizlik və təslimçilik ruhu aşılayır. Milli Hərəkatın əldə etdiklərini görməzdən gələnlər Hərəkat uğrunda canfəşanlıq etməyi dəyərsiz bir əməl kimi qələmə verirlər. Əslində Təxribat, təhqir və təhrif məqsədi ilə yaradılan birlik bir çox dəyərlərimizi hədəfə almaqdadır”- deyə Bildirişin bir hissəsində qeyd olunub.

 

Azərbaycan Milli Hərəkat fəalları bəyanatın sonunda vurğulayıblar ki, “bir çox təzyiq, təhdid və sıxıntılara rəğmən, etdikləri fəaliyyət və məruz qaldıqları çətinliklər nəticəsində əhali arasında legitimlik qazanan və böyük  nüfuza malik olan fəallar, bu qrupun amansız hücumuna məruz qalır. Əslində onların bu əməli milli fəallara qarşı deyil, Milli Hərəkata qarşı yönəlib.

Biz bu vasitə ilə təxribatla məşğul olan şəxslər və onları yönəldənləri qınayır, bu anti-milli birlikdən tezliklə ayrılaraq Azərbaycan millətinin əfvinə sığınmalarını istəyirik. Ümid edirik ki, bu Bildirişdən sonra sözügedən fitnənin kökü qazılacaq və daha bir yazı və ya digər əmələ ehtiyac qalmayacaq.”

 

Bildiriş aşağıdakı Milli Hərəkat fəalları tərəfindən imzalanıb:

1- Həsən Dəmirçi

2- Əkbər Azad

3- Hüseyn Məhəmmədxani Güneyli

4- Davud İntisar

5- Abbas Lisani

6- Ərsalan Mərdani

7- Rəsul Rəzəvi

8- Abbas Nikrəvan

9- Vədud Əsədi

10- Cavad Rəncbər

11- Mustafa Əvəzpur

12- Murtaza Əvəzpur

13- Davud Şiri

14- Babək Hüseyni

15- Höccət Muxtarzadə

16- Murtaza Heydəri

17- Murtaza Nurməhəmmədi

18- Hüseyn Əmani

19- Səid Qulipur

20- Səccad Budaqi

21- Məhəmmədtağı Vəliməhəmmədi

22- Vəhid Seddiqi

23- Behnam Nurməhəmmədi

24- Hadi Əqdəsi

25- Siyamək İrani

26- Məhəmmədrza Xacei

27- Məhəmməd Nəzəri

28- İbrahim Fərəczadə

29- Abdulla Səduqi

30- Allahverdi Xəlili

31- Cəbrəil Xəlili

32- Kərim Xəlili

33- Mehdi Cavadpur

34- Fatimə Şakiri

35- Elman Xezri

36- Fərhad Mərzban

37- Qulam Behpayi

38- Məhəmməd Bəndəxoda

39- Puran Salehi

40- İsmayıl Həsənzadə

41- Şərif Sədri

42- Məcid Cəlili

43- Əkbər Hicazi

44- Məryəm Əlinejad

45- Əkbər Azadməneş

46- Səfiyyə Zəbihi

47- Fatimə Cəmili

48- Yusif Naqeli

49- Ümid Cəlali

50- Əhəd Kərimi

51- Əhməd Hüseyni

52- Mahmud Musanəjad

53- Solmaz Səyyadi

54- Əli Ağazadə

55- Hüseyn Mehrbani

56- Cavid Ağazadə

57- Tohid Ağazadə

58- Sima Nəsiri

59- Qadir Kargər

60- Lətif Reyhani

61- Hüseyn Məlayi

62- Yədulla Azadi

63- Rəsul Vəlizadə

64- Cavad Zəmzəm

65- Fatimə Cabbari

66- Hidayət Mirzalu

67- Məhəmməd Huşdar

68- Möhsün Kuşayi

69- İsmayıl Sandıqçı

70- Səhənd Əmirxani

71- Məhərrəm Vəlipur

72- Əli Qiyaszadə

73- Baqir Qiyaszadə

74- Nəsrulla Xeyri

75- Pərviz Xəyyati

76- Həsən Xeyri

77- Lətifə Simsari

78- Elnaz Sefidgəran

79- Mustafa Cəmhəri

80- Pərinaz Məlikpur

81- Cavad Qohəriyan

82- Əli Yusifi

83- Nərgiz Rustapur

84- Səid Əsədpur

85- Əmir Abbas Abbaszadə

86- Əli Şucazadə

87- Qasim Şucazadə

88- Həsən Mirzaməhəmmədi

89- Məhəmməd Məhəmmədpur

90- Həsən Baqirpur

91- Sevil Əkbəri

92- Aynaz Hüseynnəjad

93- Dəniz Alinəsəb

94- Atifə Cabbarzadə

95- Ərdəşir Nəsiri

96- Nahid Mehrnuş

97- Əli Əşxasi

98- Abbas Səmədzadə

99- Sara Əhmədi

100- Həsən Nağıpur

101- Elay İnanlu

102- İsmət Muxtari

103- Əli Sadədel

104- Kamal Karvançı

105- Nigar Şirindil

106- Fatimə Zeynalzadə

107- Monirə Fatemi

108- Fatimə Məşhədi

109- Sara Azərdoxt

110- Hüseyn Tənhayi

111- Cəlil Culfayi

112- Nasir Babayi

113- Məryəm Məhəmmədzadəqan

114- Fərid Səmədi

115- Heydər Sadati

116- Vəli Nəcəfi

117- İlahə Siyavuşi

118- Fərhud Rəncbər

119- Əli Abbasiyan

120- Yusif Xefti

121- Əmir Əli Əlizadə

122- Mehdi Mənzər Azəri

123- Əkbər Tahiri

124- Abbas Səaliki

125- Səkinə Topçuzadəqan

126- Lalə İbrahimzadə

127- Hüseyn Şakiran

128- Zeynəb Musəviyan

129- Sadiq Sahibpur

130- Əli Mahmudiyan

131- Atilla Sadiqlu

132- Oxtay Sadiqlu

133- Həmid Xudapənah

134- Həmid Xəlilzadə

135- Heydər Pakzad

136- Əli Dilməqanizadə

137- Həsən Dadxah

138- Əmir Əli Abdullazadə

139- İlahə Rəzmcu

140- Ziba Pilevər

141- Pərviz Siyabi Qorcani

142- Rəhim Qulami

143- Əsgər Əkbərzadə

144- Aydın Zakiri

145- Əli Xeyrcu

146- Əli Vasiqi

147- Əlirza Ləşgəri

148- Murtaza Pərvin

149- Mustafa Pərvin

150- Səid Sadiqifər

151- Rəhim Noruzi

152- Meysəm Colani

153- Səccad Colani

154- Məhəməd Colani

155- Səid Hüseyni

156- Hamid Rəvaci

157- Mehdi Yurtçulu

158- Rəhim Xudadadi

159- Şapur Nüsrətpur

160- Hüseyn Balaxani

161- Əhməd Məhəmmədpur

162- Yusif Kari

163- Fərşid Piçqanlu

164- Vəhid Bəndə Əmir

165- Vəhid Sadiqifər

166- Həbib Nigəhban

167- Mehdi Huşmənd

168- Məhəmməd Azadi

169- Rza Vaseqi

170- İbadət Şəfii

171- Haşim Ədib

172- Həmid Ədib

173- Möhsün Möhsünzadə

174- Cəfər Rüstəmirad

175- Vəhid Sadiqifər

176- Əfşar Mohebb

177- Əziz Fərzullahi

178- Mehdi Nobəxt

179- Doktor İxtiyarbəxşi

180- Məhəmməd İsmaili

181- Firuz Moini

182- İbrahim Təhmasib

183- Abdulla İsmaili

184- Möhsün İsməili Əqdəm

185- Aydın İsməili Əqdəm

186- Əli İsməili Əqdəm

187- Rza İbrahimi

188- Firuz Moini

189- İbrahim Təhmasibnəjad

190- Vəhid Bəndə Əmir

191- Mehdi Mühafiz

192- Əfşin Qasimi

193- Həsən Qasimi

194- Səccad Qasimi

195- Məhəmməd Əjdəri

196- Məhəmməd Xakpur

197- Nəsrulla Vəlizadə

198- Həsən Colani

199- Tohid Mühafiz

200- Aslan Dərgahi

201- Səid Şükri

202- Mehdi Əbdi

203- Seyid Fatimə Həzrəti

204- Behnam Ruhi

205- Fərhad Ciddi

206- Səid Şükri

207- Şəhriyar Şamlı

208- Əsəd Dərgahi

209- Tohid Əmir Əmini

210- Hüseyn Şirəfkən

211- Pərviz Borhanifər

212- Mehrdad Cavadi

213- Adil Ruhbəxş

214- Əli Ruhbəxş

215- Əli Qənizadə

216- Əli Əzizi (Ərdəbil)

217- Seyid Murtaza Hüseyni

218- Kiyanuş Aslani

219- Əmir Məhəmməd Calal

220- Vəhid Səbəbi

221- Armin Neməti

222- İsmayıl Qəffari

223- Siyamək Qulami

224- Həsən Şirəfkən

225- Vəhid Bayrami

226- Murtaza Qüdrəti Nəyari

227- Adil Dəlir

228- Adil Soqi

229- Mehdi Dustdar

230- Məhdiyyə Dustdar

231- İsmayıl Qəffari

232- İbrahim Qəffari

233- Məhəmməd Purrənci

234- Fərdin Ədhəmi

235- Yusif Məali

236- Həsən Cavadi

237- İsmayıl Bəhməni

238- İlqar Muradi

239- Hamid Cahani

240- Daryuş Mohebbi

241- İsmayıl Oci

242- Şəhram Muradiyan

243- Əli Məhəmmədi

244- Hüseyn Dustdar

245- Musa Kənani

246- Behzad Əlizadə

247- Səid Məhbubi

248- Rza İbrahimi

249- Məhəmməd Azadi

250- Əziz Fərzullahi

251- Mehdi Nobəxt

252- Müctəba Yusifzadə

253- Möhsün Hobbi

254- Səid Əsğəri

255- Rza Kərimi

256- Nəvid Kərimi

257- Səhənd Teymuri

258- Mehdi Qulabi

259- Rəhim Qulabi

260- Rəhman Məhərrəmi

261- Həmid Qüvvəti

262- Məzahir Məali

263- Vədud Ənsari

264- Hamid Heydəri

265- Kyumərs İslami

266- Bəhmən Ağayi

267- Meysəm Babayi

268- Həsən Qənbəri

269- Sina İrşadi

270- Səid Sinedar

280- Şahin İsməili

281- Ağagul Qayibi

282- Səccad Rzayi

283- Ramin Tosifi

284- Tohid Səfəri

285-Siyamək Tosifi

286- Vəhid İmanzadə

287- Qasim Süleymanzadə

288- Səccad Süleymanzadə

289- Şəhriyar Həbibi

290- Yasir Həbibi

291- Vəhid Bədəxşan

292- Abbas Pənahi

293- Ramin Pənahi

294- Rza Hacızadə

295- Həsən Nuri Azər

296- Əli Bayramzadə

297- Nadir Xankişizadə

298- Seyfi Nəsrullahi

299- Haşim Pənahi

300- Məhəməd Peydayi

301- Məhəmməd Aslani

302- Vəhid Şeyxbəyli

303- Əli Təhəmtən

304- Əyyub Şiri

305- Əli Müqəddəm

306- İbrahim Yusifi

307- Cavad Fəthi

308- Davud Məhəmmədi

309- Məhəmməd Mahmudi

310- Rəsul Sələhşur

311- Yusif Sələhşur

312- Nəsrulla Bəyləri

313- Nəsim Sadiqi

314- Əta Kərimi

315- Səid Mahmudi

316- Hamid Seyfi

317- Əmir İbrahimlu

318- Milad Muxtari

319- Süheyl Dəiri

320- Əli Cavidan

321- Ulduz Qasimi

322- İlahə Qasimi

323- Sümeyra Babayi

324- Fatimə Səttari

325- Səidə Əsədpur

326- Əşkan Səadət Mehr

327- Əli Əzizi

328- Əmin Rüstəmzadə

 (Ardı var...)

N.S

 

Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Post | Gunaz article social
Səməd Niknam

2020-06-22

Dinsiz toplum olmamışdır. Din ictimai idealogiyanın və insan kimliyinin tərkib hissəsidir. İnsan mədəniyyəti din üzərində qurulub. İran farslarından fərqli olaraq, İran türklər, özəllilkə Səfəvilər bu mədəniyyətin yaranmasında böyük işlər görmüşdür. İnam hər kəsin şəxsi işidir. Amma din yalnız inamdan ibarət detil. Din insan mədəniyyətini özündə toplayan insani dəyərdir. Biz bu dəyərləri mənimsəməli və gəlişdirməliyik. İran türkləri və Səfəvilər bu mədəniyyətə yiyələndilər və onu yaşatdılar. Biz islam mədəniyyətini mənimiyə bilməsəydik, dövlət qura bilməzdik. Din varsa, mədəniyyət var, mədəniyyət varsa dövlət var. Farslar islamı mənimsiyə bilmədi. Ona görə də, İslamdan sonra dövlətdərin itirdilər. Farslar bu gündə islamı anlamamış və hər şeyi tərsə yozullar. İslamdan sapmışlar. Ona görə də, müsəlman xalq onları qəbul etmir. Türklər İslamı mənimsəmiş bir millətdir. Bütün türk dövlətdəri, istər Səlcuqlular, Osmanlılar, Səfəvilər və Qacarlar İslam mədəniyyəti üzərində qurulub. İslam dininin mahiyyətinə uuğun olaraq, bütün türk dövlətləri layik olmuşdur. Demək istəyirəm ki, İslam zatən layik dindir. Bu günkü İran İslam Cumhurisi də, teokratik dövlət deyil. Bunların islama ayidatı yoxdur.

Post | Gunaz article social
توران

2020-06-21

البته فارسها به تاریخ نداشته اشان میبالند.اون وقت ما تورکها نباید به تاریخ مستند و واقعی امان بنازیم؟

Post | Gunaz article social
A

2020-06-09

لعنت بر اسد و حامیان او

Post | Gunaz article social
سالار

2020-06-08

در جواب به فریده سرهنگی صفویان به خاطر قدرت امپراطوری و به دلیل اینکه زبان ترکی زبان رسمی کل امپراطوری بود مورد تایید ترکان هستش.

Post | Gunaz article social
Cahandar

2020-06-06

Ölün Gücünüz Heykələ Çatar.

Post | Gunaz article social
فرید سرهنگی

2020-05-31

توجه کنیم مازندرانی ها یا بهتر بگم شمالی ها 60درصد پان ایرانیست های معاصر را تشکیل می دهند.حواسمان به این ها باشه این ها از فارس ها بیشتر فارس پرستی یا ایران (ویران) پرستی می کنند این شمالی های پان ایرانیست زهرشان از مامبای سیاه هم غلیظ تر است!

Post | Gunaz article social
Babek

2020-05-30

فرید سرهنگی، چه ربطی به این خبر داشت فرمایش شما؟

Post | Gunaz article social
فرید سرهنگی

2020-05-28

صفویان که بیشتر از ترک بودنشان به شیعه بودنشان می بالیدند برای این که در مقابل امپراطوری عثمانی قد علم کنند به مرثیه سرایی به سبک شاعران شعوبیه فارس ها مانند فردوسی پرداختند واز همین رو پان ایرانیسم(پان فارسیسم)در ایران خراب شده به وجود آمد. قابل توجه جناب احمد اوبالی که از صفویان ترک هایی قهرمان ساخته!

Şərh Yaz
gun az article

Traxtur klubunun perulu hücumçusu koronavirusa yoluxub

2020-07-05

gun az article

Güney azərbaycanlı milli fəal koronavirusdan həyatını itirib

2020-07-05

gun az article

Qərbi Azərbaycanda koronavirus qurbanlarının sayı 487 nəfərə çatıb

2020-07-05

gun az article

Güney azərbaycanlı müğənninin türkcə mahnısına lisenziya verilməyib

2020-07-05

gun az article

Güney Azərbaycanda meşə ağaclarının kəsilməsi davam edir + VİDEO

2020-07-05

gun az article

Güney azərbaycanlı milli fəal Əmir Səttari zindana geri dönməyəcək

2020-07-05

gun az article

Güney azərbaycanlı milli fəal Meysəm Colaninin həbs cəzası artırılıb

2020-07-05

gun az article

İran ədliyyəsindən ədalətsiz qərar: tanınmış mədəni fəal Abbas Lisaninin 15 illik həbs cəzası təsdiqlənib

2020-07-05

gun az article

Ruhani: “Ümid edirik ki, yaxın günlərdə Şərqi Azərbaycanda koronavirus xəstəliyi ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşacaq”

2020-07-04

gun az article

Zəncanda daha 7 nəfər koronavirusdan ölüb, 36 yeni “Covid-19” infeksiyasına yoluxma halı aşkarlanıb

2020-07-04

gun az article

Qərbi Azərbaycanın 10 şəhərində koronavirusla bağlı yeni məhdudiyyətlər tətbiq edilib

2020-07-04

gun az article

Ərdəbil əyalətində 39 yeni koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınıb, 3 nəfər ölüb

2020-07-04

gun az article

Şərqi Azərbaycan valisi: “Koronavirusa yoluxanların 92%-i sağalıb”

2020-07-04

gun az article

GünazTV Juluy.03.2020: Azadlıq səsi: Milli Hərəkatda dövlətçilik düşüncəsi və formaları

2020-07-04

gun az article

GünazTV July.03.2020-QADINCA: Coronavirusla mübarizədə hansı dövlətlər uğur qazana bilər.

2020-07-03

gun az article

GünazTV July.03.2020: Nətənz uranyum zənginləşdirmə qurğusunun bir hissəsində yanğın

2020-07-03

gun az article

Maku şəhərində irqçiliyi əks etdirən Firdovsi heykəli qaldırılıb+ VİDEO

2020-07-03

gun az article

Həmədanda ağır yol qəzası baş verib

2020-07-03

gun az article

Qərbi Azərbaycanda  468 nəfər koronavirusdan ölüb

2020-07-03

gun az article

Urmiya gölündə suyun səviyyəsi düşüb

2020-07-03