بانک جهانی 3 دسته‌بندی جدید از خط فقر منتشر کرد / مقایسه وضعیت ایران

 بانک جهانی 3 دسته‌بندی جدید از خط فقر منتشر کرد / مقایسه وضعیت ایران

گونازتی‌وی: بانک جهانی در تازه ترین ارایه استاندارهای خود از خط فقر با توجه به درآمد کشورها، 3 دسته‌بندی جدید را در این مقوله تعریف کرد. پیش از مطالعه در نظر داشته باشید که نزدیک به 60 درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند که دستمزد سال جاری آنان در حالت خوشبینانه 930 هزار تومان است. این در حالی  است که در وضعیت کنونی ایران افرادی که درآمدی کمتر از 2.5 میلیون الی 3.5 میلیون در سال دارند، درواقع زیر خط فقر نسبی می باشند و اگر درآمدی کمتر از 650 هزار تومان داشته باشند، زیر خط فقر مطلق (یا زیر خط فقر شدید) هستند.

 

به گزارش بیزینس اینسایدر، بانک جهانی در تازه ترین بررسی های خود از خط فقر اعلام کرد.

 

فقر شدید؛ کمتر از 230 هزار تومان درماه:

 

در حال حاضر 10.7 درصد از جمعیت کل جهان دارای در آمد روزانه 1.9 دلار هستند (در آمد روزانه در ایران حدود 76.988 ریال = ماهانه 2.309.640 ریال) که زندگی کردن با این شرایط در کشورهای پیشرفته بنظر غیر ممکن می رسد و متاسفانه در حدود 760 میلیون نفر در سرتاسر جهان دارای چنین درآمدی هستند.

 

به گزارش از ایبنا، بانک جهانی افرادی را که با این شرایط زندگی می کنند را در دسته بندی «فقر شدید» قرار داد.

 

فقر شدید در کشورهای درآمد پایین تر از متوسط 388 هزار تومان در ماه:

 

همچنین بانک جهانی در استانداردهای جدید فقر اعلام کرد، آن دسته از افرادی که درآمد آنها 3.2 دلار در روز است و در کشورهای با «درآمد پایین تر از متوسط» زندگی می کنند در خط فقر هستند. (در آمد روزانه در ایران حدود 129.664 ریال = ماهانه 3.889.920 ریال)

 

فقر شدید در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط، 668 هزار تومان در ماه ( وضعیت ایران):

 

اگر دریافتی افرادی که در کشورهای «با درآمد بالاتر از متوسط» زندگی می کنند، روزانه 5.5 دلار باشد، این افراد هم در مقوله خط فقر قرار می گیرند. (در آمد روزانه در ایران حدود 222.860 ریال = ماهانه 6.685.800 ریال)

 

فقر شدید در کشورهای با درآمد بالاتر 2میلیون و ششصد هزار تومان درماه (کشورهای پیشرفته):

 

بر همین اساس بانک جهانی اعلام کرد اگر فردی که در یک کشور با «درآمد بالا» زندگی می کند و دریافتی آن در روز 21.7 دلار باشد، این شخص در خط فقر زندگی می کند. (در آمد روزانه در ایران حدود 879.284 ریال = ماهانه 26.378.520 ریال)

*یک دلار معادل 40.520 ریال محاسبه شده است.

 

بر پایه این گزارش، بانک جهانی در سال 1990 میلادی خط فقر را با درآمد روزانه یک دلار تعریف کرده بود.

 

در ایران نیز وضعیت به همین منوال است. در سال 1394 حقوق 712 هزار تومانی کارگران به 812 هزار تومان در سال 1395 افزایش می‌یابد و به 930 هزار تومان در سال 1396 رسید. عددی با فاصله معنادار با خط فقر! مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران خط فقر را در سال 1395 دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده بود که به سه و نیم میلیون تومان در سال 1396 رسید؛ یعنی حقوق زیر این رقم، مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است. خط فقر دو نوع است: خط فقر نسبی درآمدی ما بین 3.5 میلیون (در شهرها و روستاهای کوچک 2.5 میلیون) الی 668 هزار تومان است. فقر شدید به درآمدی زیر 668 هزار تومان در طول یک ماه اشاره دارد.

 

 

گونازتی‌وی

R.F

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید