ظلم اقتصادی حاکمیت ایران برآذربایجان جنوبی:مقایسه سرمایه گذاری 4 ماه نخست امسال

ظلم اقتصادی حاکمیت ایران برآذربایجان جنوبی:مقایسه سرمایه گذاری 4 ماه نخست امسال

گونازتی وی:گزارشی از جزئیات سرمایه گذاری خارجی در ایران طی 4ماهه امسال منتشر شده است که نشان می دهد سهم آذربایجان از این سرمایه گذاری ها هم از نظر مبلغ سرمایه گذاری هم نوع تولید بسیار ناچیز و قابل دقت است.

این آمار در واقع آیینه ای از سیاست اقتصادی تبعیض آمیزحاکمیت مرکزی ایران در آذربایجان است.

به گزارش گوناز تی وی بر طبق آماری که وزارت صنعت ایران منتشر کرده است،نکته مهم این سرمایه گذاری ها سهم آذربایجان است که فقط تولید سیگارت در زنجان به طور مشترک با گیلان و سرمایه تولید خمیرمایه آنهم با سرمایه ای جزئی در آذربایجان صورت گرفته است و بقیه سرمایه گذاری ها در مناطق اکثرا فارس نشین صورت گرفته است.

نکته جالب دیگر تولید جانماز و تسبیح در خراسان توسط سرمایه گذاری های خارجی است.

براساس آمار وزارت صنعت، در طول چهار ماهه امسال 24 طرح به تصویب هیأت سرمایه گذاری رسیده که حجم کل سرمایه گذاری خارجی در این طرح‌ها 554.4 میلیون دلار است.

این حجم سرمایه گذاری در حالی امسال در بخش صنعت مصوب شده که میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در 4 ماهه نخست سال گذشته 292.1 میلیون دلار بوده است.

جزئیات سرمایه گذاری خارجی را در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری در 4 ماهه امسال در تصویر مربوط به خبر آورده شده است.

 لازم به توضیح است کارشناسان اقتصادی معتقدند سرمایه گذاری های خارجی در مناطقی صورت می گیرد که دارای زیرساخت ها و مکانیسم اداری و بانکی مناسب برای سرمایه گذاری است .


گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید