قدرت خرید «یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی» در این چند درصد شد؟

قدرت خرید «یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی» در این چند درصد شد؟

گوناز تی وی: مرکز آمار از سقوط شدید ارزش یارانه در ۷ سال اخیر گزارشی تهیه کرده که نشان می دهد قدرت خرید یارانه نقدی تنها ۲ درصد شده است.

 

به گزارش گوناز تی وی از اقتصاد آنلاین، بررسی گزارش مرکز آمار حکومت ایران از سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار شهری و روستایی حاکی از تنزل قابل توجه سهم این یارانه در سالهای اخیر داشته است.

 

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران به موضوع یارانه نقدی اختصاص یافته که نشان می‌دهد سهم یارانه نقدی از درآمد خانوارهای شهری از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و در خانوارهای روستایی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

 

تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی بیش از 68 میلیون نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار تکمیل شد. از آذرماه سال ١٣٨٩ پرداخت یارانه به افراد ثبت نام­ کننده در طرح آغاز شد.

 

اکنون بیش از ٧ سال از پرداخت نقدی به خانوارها می­‌گذرد و اظهار نظرهای متفاوتی درخصوص تعداد دریافت کنندگان، رقم واریزی و ... وجود دارد.

 

از ابتدای واریز نقدی یارانه به خانوارها در پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار مرکز آمار ایران بخشی به ثبت یارانه نقدی دریافتی خانوار به عنوان یکی از درامدهای خانوار اختصاص یافت.

 

قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها در سال ١٣٨٨ به تصویب رسید.

 

گوناز تی وی

M.S

 

 

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید