اقدام نژاد پرستانه جدید دولت فارس ایران:نام پول خردرسما "پارسه"شد

اقدام نژاد پرستانه جدید دولت فارس ایران:نام پول خردرسما

گونازتی وی:دولت مرکزی فارس ایران طی اقدامی نژاد پرستانه نام "پارسه"برای پول خرد رسمی جدید ایران انتخاب کرد.

 

کمر به نابودی منابع مادی و معنوی ملل غیر فارس این اقدام جدید دولت روحانی نشان میدهد رژیم فارس ایران و تحمیل منافع خود بر سایر ملل در ایران بسته است

 

به گزارش گوناز تی وی به نقل از خبرگزاری دولت ایران براساس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی رژیم ایران از سوی روحانی رئیس جمهور به مجلس ارسال شده است، واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر می‌یابد. همچنین برای پول خرد نیز هر ۱۰۰ پارسه معادل یک تومان در نظر گرفته می‌شود.

 

به عبارت دیگر اکنون هر ۱۰ ریال معادل یک تومان است و در واحد جدید هر ۱۰۰ پارسه معادل یک تومان خواهد بود.

 

این نام برگرفته ازنام قوم پارس،فارس،و آنطور که خبرگزاری های رسمی ایران مدعی شده اند نام باستانی تخت جمشید است.

 

نکته قابل توجه تاکید مورحان معتبرو مستقل برجعلی و ساختگی بودن تاریخ تخت جمشید ست.

 

حکومت ایران و دولت رئیس جمهورهای دوره های اقدام های نژادپرستانه بساری در جهت خود برربینی فارسی و تحمیل هویت فارس و منافع ملت فارس بر دیگر ملل درایران داشته اند.

 

از جمله این اقدامات جعل تاریخ به نفع خود و از بین بردن نام های ترکی و آثار باستانی تاریخی آذربایجان و ترک آذربایجان ستیزی بوده است.

 

فعالین اجتماعی و بسیاری از کاربران غیر فارس به این اقدام نژاد پرستانه حکومت فارس ایرن اعتراض کرده و پیشنهاد تحریم این پول از طرف عموم غیر فارس ها راداده اند.

 

لازم به یاد آوری است پیشتر نیزرژیم ایران اقدام به درج حدیث جعلی از زبان به پیغمبر اسلام  در وصف قوم فارس بر روی اسکناس های پنج هزار تومانی کرده بود که  با واکنش اسلام و حدیث شناسان در جهان روبرو شدوبه دلیل جعل حدیث و دروغ بستن به پیغمبر اسلام جنجالی شد. 

 

همچنین این اقدام نژا پرستانه با اعتراض گسترده ترکها و سایر ملل غیر فارس در ایران روبرو شد

 

بسیاری ازآذربایجانیان با نوشتن متن های اعتراضی بر روی این اسکناس ها این اقدام نژاد پرستانه را محکوم کرده بودند.  

 

گوناز تی وی

M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید