تجمع معلمان و فرهنگیان مقابل وازرت آموزش و پرورش با شعارهای سیاسی و اقتصادی

تجمع معلمان و فرهنگیان مقابل وازرت آموزش و پرورش با شعارهای سیاسی و اقتصادی

گوناز تی وی: روز گذشته شماری از فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

 

روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، شماری از فرهنگیان شاغل و بازنشسته تهران، در اعتراض به زندانی معلمان، حقوق بسیار پایین و فساد مالی دستگاه های اجرایی حکومت ایران دست به تجمع زدند.

 

تجمع کنندگان تراکت‌هایی در دست داشتند که بر روی برخی از آنها نوشته شده بود:

 

«جای معلم زندان نیست»

«معلمان زندانی را آزاد کنید»

«نه دزدی نه ذلت اینست شعار ملت»

«خط فقر: ۷ میلیون؛ حقوق ما ۲ میلیون»

«نه تبعید نه زندان دیگر اثر ندارد»

«اصل 20 قانون اساسی؛ تحصیل رایگان»

 

با وخیم تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران تجمعات اعترضی کارمندان، کارگران، کشاورزان و... نیز افزایش می یابد. اما بسیاری از رسانه های داخلی و حکومتی ایران چنین تجمعاتی را مورد پوشش و اطلاع رسانی قرار نمی دهند.

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید