تظاهرات مردمی علیه ظلم و دیکتاتوری در ۲۴ دی ۹۸ + 7ویدئو و تصویر

تظاهرات مردمی علیه ظلم و دیکتاتوری در ۲۴ دی ۹۸ + 7ویدئو و تصویر

عکس: دانشجویان در محوطه دانشگاه گیر افتاده اند و درب‌های دانشگاه را بسته اند.

 

گوناز تی وی:

 

تهران، منطقه 10؛ ۲۴ دی ۹۸:

 

 

دانشگاه امیرکبیر ۲۴ دی ۹۸، دانشجویان با فریاد: بیشرف بیشرف

 

 

سه شنبه غروب  ۲۴ دی ۹۸ مرگ بر خامنه‌ای تهران:

 

 

نه تاج، نه عمامه، آخوند کارش تمامه؛ شیراز ۲۴ دی ۹۸:

 

 

توپ تانک فشفشه اخوند باید گم بشه ۲۴ دی ۹۸:

 

 

۲۴ دی ۹۸؛ تهران؛ سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن:

 

 

به آتش کشیدن تصویر سلیمانی و حاجیزاده جنایتکار در اهواز:

 

 

عکس  - ۲۲ دی ۱۳۹۸ #اعتراضات_سراسری_در_ایران:

 

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید