نهادینه سازی مفهوم ایران یعنی پارس در ذهن دانش آموزان در کتب درسی

نهادینه سازی مفهوم ایران یعنی پارس در ذهن دانش آموزان در کتب درسی

گوناز تی وی: از بدو تشکیل سلطنت پهلوی تا کنون دولت های وقت در ایران با تکیه بر نژادپرستی فارسی در تبلیغ فرهنگ، زبان و هویت فارسی برای همه بویژه ملل غیرفارس ساکن در این منطقه جغرافیایی بر آمدند.

 

یکی از راه های اصلی که دولت های وقت به طور سیستماتیک به آن متوسل شده اند استفاده از نهاد آموزش وپرورش جهت تزریق تفکرات مسموم نژادی در راستای تقویت و گسترش زبان، تاریخ، فرهنگ و هویت فارسی بوده است. با این روش همچنین تاریخ، زبان، هویت و فرهنگ ملل غیرفارس نابود و به حاشیه رانده شد که در حال حاضر هم این اقدامات غیر انسانی و وندالیستی بشدت توسط دولت جمهوری اسلامی ایران علیه این ملت ها پیگیری می شود. 

 

یک نمونه از این اقدامات نژاد پرستانه حکومت ایران در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان نمود پیدا می کند. در کتاب درسی تفکرو پژوهش ششم دبستان در فصل اول کتاب، نقشه ای ایران تحت عنوان «دیدنیهای سرزمین من» ترسیم شده  که در این نقشه جاهای دیدنی و آثار باستانی مناطق فارس نشین مانند اصفهان و شیراز و کرمان و مشهد واراک وتهران و رشت دیده می شود ولی از مناطق جغرافیایی ملل غیر فارس در ایران از جمله آزربایجان و الاحواز و بلوچستان و... هیچ آثار باستانی و مکان گردشگری (به غیر از همدان آزربایجان) قید نشده است.

 

عاملان مکتب شوونیسم فارس در کتب به کودکان دیگر ملل غیر فارس اینگونه القا می کنند که در محل زندگی آنها هیچ آثار باستانی و مکانهای دیدنی وجود ندارد و اگر هم باشد، زیاد ارزش تاریخی ندارد که در کتاب درسی قید شود. یکی دیگر از اهداف دولت نژادپرست و پان فارسیست ایران همچنین نوعی تبلیغ برای مناطق فارس نشین می باشد تا از این طریق گردشگران را به این مناطق سوق دهد و در آمد حاصل از آن به اتنیک فارس نصیب شود.

 

گوناز تی وی

E.H

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید