ویدئویی از «اجرای متفاوت یک آخوند در مدرسه در مدح و ستایش علی»

ویدئویی از «اجرای متفاوت یک آخوند در مدرسه در مدح و ستایش علی»

گوناز تی وی: در ویدئویی که جدیدا در شبکه ی اجتماعی منتشر شده، یک آخوند شیعه ایرانی؛ به طرز متفاوتی به مدح و ستایش به گفته خود «علی» می پردازد.

 

در این ویدئو که زمان و نام مدرسه مشخص نیست، آخوند در حیاط مدرسه؛ با حرکاتی در میان کودکان دانش آموز حرکت می کند و کودکان نیز به تشویق می پردازند:

 

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید