کاهش سفر گردشگران جمهوری آذربایجان به ترکیه

کاهش سفر گردشگران جمهوری آذربایجان به ترکیه

گوناز تی وی: حدود 58133 گردشگر از جمهوری آذربایجان شمالی در ماه مه 2019 از ترکیه دیدن کردند که 7.56 درصد کمتر از مه سال 2018 است.

 

طبق آخرین آمار وزرات فرهنگ و گردشگری ترکیه، سهم شهروندان جمهوری آذربایجان در مجموع تعداد گردشگران که در مه 2019 به ترکیه سفر کرده اند، 1.45 درصد بوده است.

 

در بازه زمانی مشابه سال گذشته 62.885 گردشگر از آذربایجان شمالی به ترکیه سفر کرده است.

 

در سمت مقابل، سفر گردشگران به ترکیه مه 2019 در مقایسه با سال گذشته 9.35 درصد افزایش یافته است.

 

همچنین، حدود 141.935 گردشگر از ایران در ماه مه 2019 از ترکیه دیدن کردند که 16.26 درصد کمتر از مه سال 2018 است.

 

سهم شهروندان ایران در مجموع تعداد گردشگران که در مه 2019 به ترکیه سفر کرده اند، 3.53 درصد بوده است.

 

گوناز تی وی

E.Y

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید