سیاستمدار نامدار روس:ارمنی ها بی تمدنند و در سایه ما صاحب دولت شدند

سیاستمدار نامدار روس:ارمنی ها بی تمدنند و در سایه ما صاحب دولت شدند

گوناز تی وی:یک سیاستمدار و نماینده پارلمان روسیه که به واسطه نزدیکی اش به کاخ کرملین روسیه مشهور است سخنان قابل توجهی درخصوص ارمنی ها گفته است.

 

به گزارش گوناز تی وی وی در واکنش به اعتراضات ضد روس در ارمنستان گفته است ارمنی ها در سایه روسها صاحب دولت و پایتخت شده اند.

 

وی با یادآوری فقر فرهنگی و عقب ماندگی مدنی ارمنی ها تصریح میکند آنها حتی لباس پوشیدن و پخت و پز هم بلد نبودند وی فرهنگ غذایی خود را از ترک ها و آذربایجان گرفته اند و نام غذاهایشان نیز ترکی است.

 

وی ادامه می دهد ایروان در سال 1918 با کمک روسیه پایتخت ارمنستان شد و تا آن زمین مرکز خان نشین ایروان بود

 

وی با صراحت از عدم پیشینه تاریخی دولتداری ارمنی ها در قفقاز سخن میگوید وتاکید میکند ما روسها آنها را آدم کردیم.

 

ویدئوی زیر ترجمه سخنان این سیاستمدار روس یه ترکی آذربایجانی است

 

 

گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید