آیا «ریش سفید امامان جمعه» جلوی «رشد جرایم» را می گیرد؟!

آیا «ریش سفید امامان جمعه» جلوی «رشد جرایم» را می گیرد؟!

گوناز تی وی: رئیس قوۀ قضائیه حکومت ایران؛ ابراهیم رئیسی از تمامی ائمۀ جمعه خواست که با ریش سفیدی جلوی رشد جرایم را بگیرند.

 

به گزارش رادیو فرانسه، چهارشنبه ۲۶ تیرماه، ابراهیم رئیسی، در نشستی با حضور ٩٠٠ تن از ائمۀ جمعۀ سراسر ایران از آنان خواست که در کاستن جرایم و جلوگیری از افزایش پرونده های قضایی به این قوه یاری رسانند. 

 

ابراهیم رئیسی گفت که او قصد دارد از توان همۀ بخش های جامعه به ویژه ائمۀ جمعه ایران برای کاستن جرایم استفاده کند.

 

ابراهیم رئیسی در جای دیگری از سخنانش گفت: «این میزان پرونده و جرم زیبندۀ جامعه ما نیست... حتماً باید در کاهش جرم تلاش جدی کرد و همه باید تلاش کنند.» 

 

به گفتۀ رئیس قوۀ قضائیه ایران، سالانه بیش از پانزده میلیون پرونده در دستگاه قضایی این کشور تشکیل می شود و این میزان از پروندۀ قضایی خود گویا میزان و دامنۀ جرایم در ایران است.

 

رئیس قوۀ قضاییه دست اندازی به منابع عمومی از قبیل آب، خاک، جنگل، هوا و فضا را غیرقابل قبول خواند و گفت: «نباید اجازه داد حقوق عامه مورد تعدی قرار گیرد و متجاوزان به حقوق مردم به سهولت دست به تعرض بزنند.»

 

رئیسی از ائمۀ جمعه خواست که با «کدخدامنشی مسائل مالی و خانوادگی را حل کنند» و نگذارند که با ورود این دست مسائل به قوۀ قضائیه حجم پرونده ها در این دستگاه افزایش یابد. 

 

ابراهیم رئیسی سپس افزود: «راهکار مشکلات خانوادگی حکم قاضی نیست و مسائل مالی و خانوادگی و طلاق آنهم در اوایل زندگی را می توان با ریش سفیدی» یعنی با «دخالت ائمۀ جمعه» حل کرد.

 

رئیس قوۀ قضاییه ایران همچنین گفت که افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی مستقل از ارادۀ این نهاد و گاه مثلاً ناشی از نوسانات اقتصادی مثل افزایش چک های برگشتی است. 

 

ابراهیم رئیسی گفت که حتی این قبیل مسائل را می توان خارج از قوۀ قضائیه حل کرد و با رسیدگی به این مسائل توسط ائمۀ جمعه، آنوقت قوۀ قضائیه می تواند به طور موثر با پدیدۀ بزرگ و گستردۀ به گفته وی «فساد» مبارزه کند.

 

 

گوناز تی وی

M.S

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید