احضارفعال ملی آذربایجان مجتبی پروین به دادگاه اردبیل+ابلاغیه

احضارفعال ملی آذربایجان مجتبی پروین به دادگاه اردبیل+ابلاغیه

گونازتی وی:مجتبی پروین، فعال ملی آذربایجان به دادگاه تجدید نظر احضار شد.

 

بنا بر اخبار رسیده به گوناز ت وی،طی ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه ارسال شده ،مقرر گردیده است آقای مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایحان ساعت ۱۲:۰۰ روز ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان اردبیل جهت ارائه دفاعیات حاضر گردد.

 

پیشتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اردبیل با صدور حکمی مجتبی پروین فعال ملی مدنی ترک را به اتهام آسیب به اموال حکومتی« آسیب خودروی نیروی انتظامی از طریق ضربه زدن با پا » به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

 

در رأی دادگاه بدوی؛ شاکی پرونده فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل و شاهد آن نیز استناد به صورتجلسه مأمورین همین ارگان لحاظ شده بود.

 

گزارشات مورخه ۹۷/۱۱/۰۴ اداره اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی استان اردبیل در این پرونده نیز از دیگر عوامل مٶثر در صدور رأی برای این پرونده عنوان شده بود.

 

دادگاه انکار و عدم قبول اتهام نهایی از سوی این فعال مدنی را رد کرده است.

 

آقای پروین شهادت شاکیان به عنوان شاهدین پرونده را اصلی ترین دلیل غیرقانونی بودن حکم بدوی عنوان نموده است.

 

گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید