اهتزاز بنر «حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی» در قله ساوالان

اهتزاز بنر «حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی» در قله ساوالان

گوناز تی وی: فعالین ملی مدنی آذربایجان جنوبی در استان اردبیل در اعتراض به دستگیری های گسترده و صادر کردن احکام سنگین برای فعالین ملی آذربایجان، بنری را در قله ساولان به اهتزار درآورند.

 

به گزارش گوناز تی وی، جمعی از فعالین با در دست داشتن بنر «زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید» خواستار آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان شدند.

 

در یکساله گذشته افزایش برخوردهای امنیتی با فعالین ملی مدنی آذربایجان جنوبی، اعتراضات زیادی به دنبال داشته است.

 

طی ماههای گذشته در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی از جمله تبریز، اورمیه، اردبیل، مغان، مشکین شهر، مرند و... نیز فعالین ملی با شعارنویسی های مشابهی خواستار آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان شده اند.

 

پس از دستگیریهای اخیر موج اعتراض به این اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی - قضایی افزایش یافته است و هزاران نفر حتی به هنگام تماشای بازی تراختور آذربایجان، خواستار آزادی عباس لسانی و دیگر زندانیان آذربایجانی شده اند.

 

همچنین با تلاش فعالین آذربایجانی، لیست زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی به «سازمان ملل» و «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران» گزارش شده است.

 

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید