تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان امام حسین هشترود

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان امام حسین هشترود

گوناز تی وی: کارکنان شرکتی بیمارستان امام حسین به علت پرداخت نشدن مطالبات خود، روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان، دفتر نماینده مجلس و اداره کار شهرستان هشترود(سراسکند) تجمع اعتراضی برپا کردند.

 

یکی از این کارکنان به ایسنا گفت: «از سال 95 مبلغ هشت میلیون تومان از شرکت طلب کار هستیم اما شرکت حاضر به پرداخت مطالبات ما نیست و موقعی که به مسئولان بیمارستان مراجعه می‌کنیم می گویند که به جای هشت میلیون، چهار میلیون دریافت کنید و صدایتان را در نیاورید.»

 

وی افزود: «با توجه به اینکه مجموعه قضایی در این خصوص به نفع کارکنان  رای صادر کرده است، اما دانشگاه علوم پزشکی استان نسبت به رای صادره بی تفاوت بوده و هیچ بازخواستی از شرکت مذکور انجام نمی‌دهد.»

 

یک کارمند دیگر در این باره گفت: «در طول چهار سال گذشته حتی یک بار هم به مرخصی نرفته‌ام، یعنی صاحب شرکت، کارکنان را از رفتن به انواع مرخصی منع کرده و اگر اعتراضی در این خصوص داشته باشیم تهدید به اخراج می‌شویم.»

 

یکی از کارکنان شرکتی بیمارستان هشترود گفت: «خواسته های بعضی از پرسنل بیمارستان اعم از اداری و درمانی از کارکنان شرکتی مبنی بر تمیز کردن منزل شخصی و خریدن صبحانه برای آنها یک کار ناپسند است.»

 

او گفت: «66 وظیفه ای که شرکت به کارکنان خود در بیمارستان هشترود ابلاغ کرده یک برده داری نوین است، چرا که یک نفر از پس این همه کار بر نمی‌آید.»

 

مدیر بیمارستان امام حسین هشترود نیز در این باره گفت: «شرکتی که با بیمارستان قرارداد دارد باید ماهانه برای این مرکز درمانی 4500 ساعت کار مفید انجام دهد که سهم هر نفر 192 ساعت می‌شود و اگر کسی برای اضافه کاری هم بماند ساعت کارکرد نفرات به 250 ساعت می‌رسد و شرکت موظف است برابر قانون کار حق الزحمه کارکنان و سایر موارد مربوطه را در اسرع وقت به حسابشان واریز کند.»

 

علی محمد حسینی گفت: «شرکتی که برای انجام کارهای خود باید از 18 نفر استفاده کند، دو نفر کمتر به کار گرفته و وظیفه کارکنان را افزایش داده است که یک تخلف محرز و آشکار است و باید جوابگو باشد.»

 

او افزود: «بیمارستان هشترود از کارکنان شرکتی خود حمایت می‌کند و به خاطر احقاق حقوق این قشر زحمت کش به شرکت همکار در بیمارستان تذکر داده است و اگر این تذکرات به عدد سه برسد بیمارستان می‌تواند به صورت یک طرفه قرار داد خود را با شرکت لغو کند.»

 

حسینی تاکید کرد: «شرکت در پرداخت مطالبات کارکنان قصور کرده و اگر تا چند روز آینده نسبت به تسویه حساب با آنها اقدام نکند با جریمه سنگین مواجه خواهد شد.»

 

گوناز تی وی

SH.A


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید