ریزش سقف کلاس درس در شهرستان میناب و ترس و گریه کودکان + ویدئو

ریزش سقف کلاس درس در شهرستان میناب و ترس و گریه کودکان + ویدئو

گوناز تی وی: در استان هرمزگان، شهرستان میناب سقف کلاس درس در یک مدرسە ابتدایی بر سر دانش‌آموزان خراب شد.

 

طی هفته های اخیر، کودکان یک کلاس درس در شهرستان میناب با خراب شدن سقف و سقوط آن بر سرشان، بسیار ترسیده و هیجان زده شدند.

 

سقف کلاس، بصورت ناگهانی بر سر کودکان آوار می شود و یک کودک نیز به نظر می رسد، تکه های سقف به سر او اصابت کرده، به شدت ترسیده و گریه می کند.

 

کسانی کە بە تروریست بین‌المللی قاسم سلیمانی افتخار می‌کنند، بهتر است این صحنە‌ها را نیز در کشور ایران‌شان ببینند:

 

 

بودجە باسازی مدرسەهای ایران صرف انتقال موشک از تهران بە لبنان، سوریه و یمن می شود و یا این موشک به مناطق خالی در پایگاه های نظامی آمریکا زده می شود.

 

قاسم سلیمانی با صرف میلیون‌ها دلار از پول مردم ایران برای حمایت از گروەهای تروریستی، نە تنها مسئول خون صدها هزاران تن در خاورمیانە بود، بلکە عامل اصلی فقر و ویرانی ایران است.

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید