فعال ملی آذربایجان «رضا زارعی» برای اجرای حکم به زندان تبریز فرستاده شد

فعال ملی آذربایجان «رضا زارعی» برای اجرای حکم به زندان تبریز فرستاده شد


گوناز تی وی: فعال ملی مدنی آذربایجان «رضا زارعی» در زمان مراجعه به دادگستری تبریز بازداشت شد و به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت.

 


رضا زارعی سه شنبه (30 مهر) پس از مراجعه به بخش اجرای حکم دادگستری تبریز ، بازداشت و برای اجرای حکم 91 روز حبس تعزیری به زندان مرکزی تبریز فرستاده شد.

 


این فعال ملی در تاریخ 25 مهر 1397 در تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. او  پس از 17 روز بازداشت در اداره اطلاعات و 3 روز حبس در زندان مرکزی تبریز با وثیقه 500 میلیون ریالی به صورت موقت آزاد شد.

 


رضا زارعی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر که به تاریخ 1398/7/15 برگزارشد حکم شش ماه حبس تعزیری وی به 91 روز تعقیل یافت.

 


در جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر، رضا زارعی تمامی اتهامات وارده را رد و با ارائه دفاعیاتی به حکم صادره در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در حکم‌ صادره شده است.

 


اتهامات وارده بر آقای زارعی عبارت است از تخریب تابلوهای اشخاص حقیقی، فعالیت علیه نظام، تشکیل گروه و دسته به منظور برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی.

 


تمامی این اتهامات در طی دوران بازداشتگاه و در دادگاه توسط آقای رضا زارعی رد گردیده و اتهامات وارده را پرونده سازی ارگانهای امنیتی خوانده بود.

 


گوناز تی وی
E.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید