فک پلمپ موقت محل کسب علی لسانی فرزند عباس لسانی

 فک پلمپ موقت محل کسب علی لسانی فرزند عباس لسانی

گونازتی وی:اتحادیه طلا و جواهرات شهرستان اردبیل عصر روز یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹٨ دستور فک پلمپ موقت" ۱٥ روزه" محل کسب علی لسانی فرزند عباس لسانی زندانی سیاسی سرشناس حرکت ملی آذربایجان جنوبی را صادر کرد.

این مدت فرجه بررسی صدور یا عدم صدور پروانه کسب برای این محل عنوان شده است.

اداره نظارت بر اماکن عمومی استان اردبیل پس از ماه‌ها مزاحمتِ دستوری، صبح چهارشنبه هفته گذشته با نصب بنرِ تعطیلی محل کسب آقای لسانی را پلمپ کرده بود.

۱۷ آذر سال گذشته علی لسانی اخطاریه‌ای از سوی اداره اماکن اردبیل دریافت کرد که در آن اخطار پلمپ مغازه او صادر شده بود.

آقای عباس لسانی آن زمان در مصاحبه با خبرگزاری‌ها دلیل این اقدام را با پیگیریهای بعمل آمده ناشی از فشار نهادهای امنیتی خواند.

علی لسانی دو سال پیش اقدام به راه‌اندازی مغازه تعمیرات طلا کرده و همزمان برای دریافت پروانه کسب این محل نیز اقدام کرد. با دریافت اولین اخطارِ پلمپ، او با حضور در اتحادیه این صنف و پیگیری موضوع از رئیس اتحادیه ، «علت این تصمیم؛ فشارهای بیش از حد اداره اطلاعات اردبیل» عنوان شد

 

گونازتی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید