قاسم محمودی فعال مدنی ترک آذربایجانی در کلیبر بازداشت شد

قاسم محمودی فعال مدنی ترک آذربایجانی در کلیبر بازداشت شد

گوناز تی وی: قاسم محمودی فعال مدنی ترک و دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه آزاد شهر کلیبر توسط ماموران اطلاعاتی ایران دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

 

بنا به اعلام یکی از نزدیکان فعال ملی و مدنی ترک به گوناز تی وی، اداره اطلاعات شهر کلیبر این دانشجوی ترک را دستگیر کرده است.

 

همین عضو خانواده اعلام کرد که "در هفتم خرداد ماه، اداره اطلاعات شهر کلیبر، از طریق تلفن، از محمودی و برادرش خواسته بود تا از حضور در قلعه بابک خرمدین خودداری کنند."

 

 اداره اطلاعات به آن دو هشدار داده بود که در صورت تخلف از این خواسته غیر قانونی ماموران، هر دو برادر دستگیر و زندانی خواهند شد اما قاسم محمودی که با حقوق قانونی خود آشنا بوده، به خواسته های غیر قانونی اداره اطلاعات بی اعتنا شده و در دفاع از حقوق فردی و آزادی های قانونی خود، در گردهمایی مردم ترک در قلعه بابک خرمدین شرکت کرد.

 

در پی اجتماع کثیری از مردم از شهرهل و نقاط مختلف در گردهمایی قلعه "بذ"، تعدادی از فعالان ملی-مدنی ترک دستگیر شدند و محاکم ی که باید از حقوق و آزادی های فردی و جمعی آنان در مقابل دست اندازی های ماموران دفاع می کرد، برای آزادی آنان وثیقه های سنگینی خواستار شد.  این دانشجو، برای آزادی فعالان ملی -مدنی ترک به تدارک وثیقه هایی پرداخت.

 

 در پی این فعالیت ها، ماموران اداره اطلاعات کلیبر به منزل خانوده محمودی هجوم برده و او را پس از دستگیری، بدون هر گونه توضیحی با دستگیر کرده با خود برده اند.

 

گوناز تی وی

E.H

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید