ماسک های آزادی فعالین مدنی آذربایجانی برای زندانیان ملی آذربایجان

ماسک های آزادی فعالین مدنی آذربایجانی برای  زندانیان ملی آذربایجان

گونازتی وی:جمعی از فعالین مدنی آذربایجان اردبیل در اقدامی نمادین با نقابهای منقش به زندانیان ملی آذربایجان و با در دست داشتن بنری، خواستار آزادی فوری آنها شدند

 

اغلب دستگیرشدگان از حق آزادی موقت تا زمان تشکیل دادگاه منع و احکام آنها بلافاصله پس از صدور به اجرا گذاشته می‌شود.

 

استفاده از نقاب در حمایت از زندانیان سیاسی معمولا حاوی پیغامی است که در آن ضمن محکوم کردن سرکوب معترضین، تأکید به این دارد که؛ «آرمانهای دستگیرشدگان همچنان دنبال خواهد شد.»

 

دور جدیدی از سرکوب گسترده فعالین ملی -مدنی آذربایجان از یکسال پیش شروع و با محاکمه ده‌ها نفر و صدور احکام سنگین شدت گرفته است.

 

گوناز تی وی
M.Y

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید