محاکمه 6 تن از فعالین ملی آذربایجان طی یک روز

محاکمه 6 تن از فعالین ملی آذربایجان طی یک روز

گونازتی وی:روز 24 مرداد 1398 ششتن از فعالان ملی آذربایجان مورد محاکمه قرار گرفتند

 

شش تن از فعالین ملی آذربایجان که محاکمه شده عبارتند از۱- حکیمه احمدی، ۲- محرم ولی پور(خوشنام)، ۳- ابوالفضل فکوری، ۴- اکبر عزیزی، ۵- غلامرضا رشیدی، ۶- محمد رضا قربانی که در زندان مراغه محبوس می باشند.

 

چندی پیش با اعتراض و اعتصاب فعال ملی آذربایجان،حکیمه احمدی پرونده ها به شعبه بدوی ارجاع داده شده بود این فعالین صبح روز 24 مرداد مجددا محاکمه شدند که طی روزهای آینده نتایج محکمه مشخص و معین خواهد شد.

 

فعالین ملی که در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ دادگاهی شدند وقت بعدی محکمه شان به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۸ موکول شده است.

 

از قرائن و روند پرونده چنین استنباط میشود که در پایان دادگاهی روز دوم شهریور ماه ۹۸ قرار بازداشت نامبردگان ،به قرار وثیقه تبدیل گردد.

 

اضافه می نماید که فعالین نامبرده بیش از ده ماه است که بصورت قرار بازداشت در زندان مراغه محبوس میباشند اما محل دادگاه شان در شهرستان بناب است.

 

اتهامات انتسابی نامبردگان به شکل تبلیغ علیه نظام،اقدام علیه امنیت ملی وارتباط با گروههای خارجی بیان شده است که در تفهیم اتهام همه فعالین اتهام انتسابی را رد نموده اند.

 

گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید