نگرانی از وضعیت فعالین ملی آذربایجانی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات اورمیه،موسی ضیا و سجاد شهیری

نگرانی از وضعیت فعالین ملی آذربایجانی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات اورمیه،موسی ضیا و سجاد شهیری

گونازتی وی:بی خبری ازموسی ضیاء و سجاد شهیری از فعالین ملی آذربایجانی بازداشت شده در سولدوز، که بیش از بیست روز است در وضعیت نامعلومی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه به سر می برند سبب نگرانی خانواده های این فعالین شده است.

 

این فعالین ملی آذربایجان که در روز ۱۳۹۸/۴/۱، موسی ضیاء در منزل خود و سجاد شهیری در اورمیه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بودند پس از تماس کوتاه مشخص شده به بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه انتقال داده شده اند.

 

خانواده های این فعالان ملی آذربایجان به غیر از تماس کوتاه اولیه، نتوانسته‌اند ارتباطی با این عزیزان خود داشته باشند و با وجود گذشت بیش از بیست روز از بازداشت موسی ضیاء و سجاد شهیری، همچنان بی خبری از وضعیتشان ادامه دارد.

 

وضعیت جسمانی موسی ضیاء یکی از بازداشت شدگان به علت بیماری شدید دیابت و ناراحتی قلبی که نیازمندمصرف دایمی دارو است باعث نگرانی خانواده و نزدیکان این فعال شده است.

گونازتی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید