سازمان بین‌المللی کار گزارشی از وضعیت کارگران و کودکان کار منتشر کرد

سازمان بین‌المللی کار گزارشی از وضعیت کارگران و کودکان کار منتشر کرد

گونازتی‌وی: بر اساس ارزیابی سازمان بین‌المللی کار حدود ۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان به بردگی و کار اجباری واداشته شده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، ۱۵۲ میلیون نفر کودک کار در جهان وجود دارد که تقریباً معادل یک نفر از هر ده کودک جهان است.

 

ترکیه از معدود کشورهایی است که برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران خارجی برای آنان قوانین کار و تأمین اجتماعی تعریف کرده است. در گزارش این سازمان تأکید شده است که حدود 25 میلیون کارگر ساختمانی، کار در کارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی یا به شکل مستخدم خانگی به «بردگی» گرفته‌شده‌اند.

 

سازمان بین‌المللی کار در گزارش جداگانه‌ای که یک روز پس از این گزارش تهیه کرده اعلام کرده است که ۱۵۲ میلیون نفر کودک کار در جهان وجود دارد که تقریباً معادل یک نفر از هر ده کودک جهان است و تقریباً نیمی از آن‌ها در کارهای خطرناک مشغول به کار هستند.

 

به گزارش گونازتی‌وی از ایلنا؛ بر اساس ارزیابی سازمان بین‌المللی کار ، حدود ۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان به بردگی و کار اجباری واداشته شده‌اند. این سازمان در گزارشی که به این منظور تهیه کرده آورده است که این کارگران در عرصه کار ساختمانی، کار در کارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی یا به شکل مستخدم خانگی به بردگی گرفته‌شده‌اند.

 

بخش زیادی از این افراد از کشورهای دیگر به‌صورت قاچاقی به مقاصد موردنظر سودجویان منتقل‌شده‌اند و در کشورهای مقصد به‌هیچ‌وجه اجازه کار و یا حتی تردد هم ندارند.

 

نویسندگان این گزارش در سازمان جهانی کار در بخش مربوط به راهکارهای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد داده‌اند که برای برخورد با کارفرمایان سودجو و قاچاقچیان انسان، باید قوانین کار را به‌صورت «دقیق» و «سخت‌گیرانه» اجرایی کرد. با این حال باید گفت که قوانین کار در بیشتر کشورها مشمول شهروندان همان کشور می‌شود.

 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با توجه به این که بخش اعظم برده‌داری مدرن با مهاجرت ارتباط دارد بهبود مدیریت وضعیت مهاجران در حفاظت از قربانیان و جلوگیری از کار اجباری می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.»

 

 

گونازتی‌وی

R.F

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید