آزادی سه فعال دیگر بازداشت شده در رابطه با مراسم سالگرد مهندس امانی

آزادی سه فعال دیگر بازداشت شده در رابطه با مراسم سالگرد مهندس امانی

گوناز تی وی: فعالین ملی آذربایجان آقایان وحید ابهری، محمد مردی و فرهاد پاکروح که در رابطه با مراسم یازدهمین سالگرد مهندس غلامرضا امانی در تبریز بازداشت ده بودند با قرار وثیقه موقتا آزاد شدند.

 

«وحید ابهری» از بازداشت شدگان مراسم سالگرد مهندس امانی بود و آقایان محمد مردی و فرهاد پاکروح روز دوشنبه هفته گذشته به هنگام آزادی بازداشت شدگان این مراسم و استقبال از آنان در مقابل زندان تبریز بازداشت شده بودند.

 

دیروز شنبه ۱۱ آبان ماه ۹۸، محمد مردی و فرهاد پاکروح با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و وحید ابهری با قرار اتیان سوگند به صورت موقت آزاد شدند.

 

روز جمعه ۳ آبانماه ۹۸، همزمان با یازدهمین سالگرد درگذشت مشکوک مهندس امانی از فعالین باسابقه آذربایجانی، هشت تن از فعالین ملی آذربایجان به اسامی وحید ابهری، یوسف رضوی، جلیل بیگ محمدی، شهروز برزگر، شاهین برزگر، بابک حسینی، حسین اسماعیلی و بهنام (با نام خانوادگی نامشخص) توسط ماموران اداره اطلاعات در تبریز دستگیر شدند.

 

هفت تن از این فعالین به جز آقای «وحید ابهری»، روز دوشنبه هفته گذشته به قید وثیقه موقتا از زندان تبریز آزاد شدند.

 

مهندس غلامرضا امانی در ۳ آبانماه ۸۷ به همراه دو برادر دیگرش به نام های آقایان جعفر و كریم امانی در یك تصادف رانندگی مشکوک جان خود را از دست داد. مهندس امانی به دلیل تلاش برای تحقق مطالبات ملی ملت ترک آذربایجان سالها زندانی و شكنجه شد.

گوناز تی وی

SH.A


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید