شعارها علیه «خامنه‌ای الدنگ» ادامه دارند؛ 24 دی ماه چهارمین روز اعتراضات مردمی + 5ویدئو

شعارها علیه «خامنه‌ای الدنگ» ادامه دارند؛ 24 دی ماه چهارمین روز اعتراضات مردمی + 5ویدئو

گوناز تی وی: خیزش دانشگاه و دانشجویان در ایران علیه ظلم و دیکتاتوری ادامه دارد. مردم با دانشجویان هستند.

 

24 دیماه؛ دانشگاه تهران؛ فریاد «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما» در دانشگاه تهران طنین انداز شده است.

 

می میریم می میریم ایران رو پس می گیریم:

 

 

بسیجی برو گم شو:

 

 

بی شرف، بی شرف:

 

 

ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما:

 

 

بلندگو ماله تو صدای حق ماله ما:

 

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید