انتشار پنجمین شماره ویژه نامه «بش داش»؛ مخصوص کودکان در مرند + ویدئو

انتشار پنجمین شماره ویژه نامه «بش داش»؛ مخصوص کودکان در مرند + ویدئو

گوناز تی وی: پنجمین شماره، «بش داش» در شهرستان مرند، تحت ویژه نامه ی کودک و نوجوان و به زبان تورکی آذربایجانی به چاپ رسید.

 

در این ویژه نامه کودکان می توانند، به زبان تورکی بنویسند و نقاشی بکشند، و حتی از نقاشی خود کودکان در ویژه نامه ها استفاده می شود.

 

در هر گروه سنی که باشید می توانید با فعالیت های فرهنگی خود در این ویژه نامه به ترویج ادبیات آذربایجانی و زبان تورکی کودکان آذربایجان کمک کنید.

 

 

فعالین ملی مدنی در راستای آموزش زبان تورکی آذربایجانی به کودکان، با انتشار کتابها و مجله هایی به زبان تورکی، در این زمینه تلاش می کنند.

 

زبان مادری در شکل گیری هویت و شخصیت کودک تأثیر غیرقابل‌انکاری دارد و در واقع بخشی از هویت فرد است. کودک از طریق زبانی که فرا می‌گیرد به بیان احساسات خود و شناختش از محیط می پردازد.

 

فراگیری زبان مادری به تداوم پیوند فرد با گذشته و ریشۀ خود کمک مهمی می نماید و باعث جلوگیری از گسستن این پیوند و درنتیجه باعث جلوگیری از بی هویتی، بخصوص بی هویتی زبانی می گردد.

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید