ایستادگی مردم آذربایجان مقابل پلیس: اؤز میللتی وئریسان؟ اوتانمیرسان؟ + ویدئو

ایستادگی مردم آذربایجان مقابل پلیس: اؤز میللتی وئریسان؟ اوتانمیرسان؟ + ویدئو

گوناز تی وی: ایستادگی مردم آذربایجان مقابل نیروهای امنیتی در اورمیه و اعتراض به گران‌تر شدن بنزین؛ شنبه ۲۵ آبانماه ۱۳۹۸

 

ببنید که چگونه مردم آذربایجان در اورمیه مقابل پلیس می ایستند و بدون خشونت و با همدیگر و کنار هم به سمت پلیس حرکت می کنند.

 

یکی از معترضان خطاب به پلیس می گوید: ملت خودت را نشانه می گیری؟ خجالت نمی کشی؟ سایر مردم نیز پلیس حکومتی را هووو می کنند.

 

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید