تب فقر در آذربایجان و بلوچستان موضوع گرافیتی در اردبیل

تب فقر در آذربایجان و بلوچستان موضوع گرافیتی در اردبیل

گوناز تی وی: فعالین ملی مدنی اردبیلی با ترسیم طرح گرافیتی بر روی دیوار آجری با موضوع فقر، به فقر مضاعف و فزاینده موجود در آذربایجان و بلوچستان اعتراض کردند.

 

اوضاع نابسامان اقتصادی، فساد ساختاری، رواج مهارناپذیر رانت و تحریم های اقتصادی که گریبانگیر کل جامعه ایران می باشد از یک سو همچنین تبعیضات سیستماتیک، ناعدالتی در تخصیص بودجه به مناطق دارای هویت ملی غیرفارس و وضع مالیات های سنگین بر این مناطق از سویی دیگر، موجب گسترش لجام گسیخته فقر در این مناطق علی الخصوص «بلوچستان» و «آذربایجان» شده که عواقب اجتماعی آن به وضوح قابل مشاهده می باشد.

 

افزایش مهاجرت، افزایش روزافزون کودکان کار و متکدیان، روی آوردن به مشاغل کاذب، افزایش تن فروشی و کم رنگ شدن ارزش های اجتماعی و از همه مهمتر افزایش بی تفاوتی اجتماعی نسبت به این مسائل که نشان دهنده اضمحلال سرمایه ی اجتماعی می باشد، همگی کاملا یا غالبا محصول فقری هستند که عمدتا به شکل سیستماتیک و برنامه ریزی شده در مناطق محروم کشور از جمله آذربایجان ایجاد شده است.

 

 

گوناز تی وی

SH.A


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید