تحلیل آماری ملیت مقامات ارشد ایران / ترک ها فقط 8 درصد + نمودار

 تحلیل آماری ملیت مقامات ارشد ایران / ترک ها فقط 8 درصد + نمودار

گوناز تی وی: مشارکت سیاسی از مشخصه های اصلی دموکراسی مدرن است که در اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری به آن تاکید شده است.

 

بر اساس اصول دموکراسی مدرن امروزی قدرت بایستی بین افراد، گروه ها، ملیت های ساکن در یک منطقه جغرافیایی، پیروان مذهبی و زنان، بدون اعمال تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد و جنس افراد بایستی بطور مساوی تقسیم شود.

 

در حاکمیت پان ایرانیست جمهوری اسلامی ایران این قضیه بر عکس بوده و نزدیک به 80 درصد پست ها و مقامات دولتی توسط فارس ها اشغال شده است.

 

یکی از متولیان و مجریان این تبعیض علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به دستور وی سایر ملیت های غیر فارس از قدرت کنار گذاشته شده و فارس ها جایگزین آنها می گردد.

 

به عنوان نمونه رئیس منطقه آزاد ارس یک فارس و استاندار آذربایجان غربی یک کرد می باشد.

 

ترک ها که بیش از 40 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند، حدود 8 درصد پست ها و مقام های مهم دولتی را صاحب شده اند. از میزان کل بیش از 78 درصد را فارس ها با حمایت رهبری اشغال کرده اند.

 

در قوه مجریه بیش از 74 درصد پست ها به فارس ها داده شده است بطوری که هیچ وزیر ترکی در کابینه روحانی دیده نمی شود.

 

در ساختار نیروهای مسلح هم بیش از 75 درصد فرماندهان ارشد فارس هستند.

 

ترکیب اتنیکی نهاد های مختلف جمهوری اسلامی ایران یک نمونه بارزی است که از استعمار سایر ملیت های غیرفارس بویژه ترک ها توسط فارس ها حکایت دارد.

 

با جمع بندی کلی به این نتیجه میشود رسید که 78 درصد مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران فارس، 8 درصد ترک، 4 درصد لر، 3 درصد عرب، 2 درصد کرد، 1 درصد بلوچ و 4 درصد نامشخص است.

 

سنی ها، بهایی ها، کلیمی ها، زرتشتیان در تقسیم قدرت در ایران جایی ندارند.

 

بر اساس جمعیت ترک ها بایستی بیش از یک سوم این مقامات به ترک ها اختصاص می یافت که جمهوری اسلامی ایران با این تبعیض عیان تجزیه آینده جغرافیای ایران را رقم زده است.

 

تقسیم نابرابر قدرت به نفع فارس ها تنها یک نمونه ای از ستم ملی علیه غیر فارس هاست. در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هم غیرفارس ها توسط مقامات فارس با توسل به قوه قهریه نظامی به حاشیه رانده شده اند.

 

این ظلم و ستم دولت فارس محور ایران به سایر ملل غیرفارس باعث ایجاد شکاف عمیق و واگرایی بین فارس ها وغیرفارس ها شده است که ممکن است در آینده به استقلال سیاسی سایر ملل غیرفارس منجر شود.

 

 

 

گوناز تی وی

E.H

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید