توزیع هزاران شبنامه در اردبیل؛ آذربایجان چه می خواهد؟

توزیع هزاران شبنامه در اردبیل؛ آذربایجان چه می خواهد؟

گوناز تی وی: فعالین ملی آذربایجان در شهر اردبیل هزاران برگه شبنامه با مضمون «آذربایجان چه می خواهد؟» توزیع کردند.

 

در این اعلامیه ها که شامگاه پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸، در سطح شهر اردبیل توزیع شده، به تشریح وضعیت کنونی ایران؛ تبعیض مضاعف علیه ملت آذربایجان جنوبی و خواست های آذربایجان پرداخته شده است.

 

همچنین در قسمتی از شب نامه ها، از زندانیان سیاسی و قهرمانان دربند ترک نام برده شده و راه موفقیت و سعادت ملت آذربایجان در حمایت و همصدایی با فرزندانشان عنوان شده است.

 

در بخش دیگری از بیانیه، بر لزوم هوشیاری ملت آذربایجان در شرایط حساس کنونی و عدم اعتماد به جریانهایی که علیرغم سابقه سیاه خود در سرکوب تورکها، خود را داعیه دار دموکراسی قلمداد می کنند.

 

در پایان اعلامیه آمده است: «با وحدت ملت آذربایجان حول مطالبات به حق خود و بازگشتش به جایگاه سیاسی که در دوران مشروطه و قبل از آن داشته است و با آگاهی از حقوق ملی و فردی و هوشیاری مدنی دائمی و مطالبات قانونی و حقوقی حرکت ملی آذربایجان به صورت مستمر و سیستماتیک و با حمایت از کنشگران و فعالین ملی-مدنی همچون عباس لسانی می توانیم به خواستها و حقوق انسانی مان دست یابیم.»

 

گوناز تی وی

SH.A


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید