توهین به ترکان آذربایجانی در یک مجموعه تلویزیونی جدید + ویدئو

توهین به ترکان آذربایجانی در یک مجموعه تلویزیونی جدید + ویدئو


گوناز تی وی: در مجموعه تلویزیونی"گیله وا" به ترکان آذربایجانی آشکارا  توهین می شود، همچنین ترکان استان گیلان بعنوان مهاجر تعریف می شوند.

 


در این مجموعه تلویزیون 7 قسمتی که از شبکه سه پخش می شود، ترکان آذربایجانی بعنوان مهاجر و کولیان چندش آوری که آداب و معاشرت را نمی دانند نمایش داده می شوند.

 

 


در طرف مقابل، گیلک ها زبان فارسی را خوب تکلم می کنند و دارای روحیه جنگجویی و تمیز هستند.

 


در بخشی از فیلم جوان گیلک که فارسی صحبت می کند با دیدن کاروان گدایان و کولیان آذربایجانی می گوید: خوب شد که میرم جنگ مگرنه باید با اینها گداها هم خونه می شدم.

 


موضوع فیلم مربوط به سالهای 1297 و دوران زندگی میرزا کوچک خان جنگلی است.

 

 گوناز تی وی
E.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید