جمعیت حقوق بشر آذربایجان؛ «ارک» کتابچه اعتراضی با بیش از 5000 امضا را به «سازمان ملل» برد

جمعیت حقوق بشر آذربایجان؛ «ارک» کتابچه اعتراضی با بیش از 5000 امضا را به «سازمان ملل» برد

گوناز تی وی: خانم دکتر «ژاله تبریزی»؛ مدیر مسئول جمعیت حقوق بشر آذربایجان «ارک»، با تلاش شبانه روزی خود، تمامی لیست امضا کنندگان «کمپین تحصیل به زبان مادری و اعتراض به بسندگی زبان فارسی» را به سازمان ملل متحد در مقر ژنو برد.

 

این فعال حقوق بشری در صفحه تلگرامی خود اعلام داشته که تمام اسامی امضا کنندگان به شکل یک کتابچه اعتراضی درآمد.

 

این کتابچه در 29 نوامبر 2019 به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور اقلیت های ملی و زبانی حضورا داده شده است.

 

در پایان جمعیت حقوق بشر آذربایجان «ارک»؛ از تمامی کسانیکه در جمع آوری امضاها و برنامه ریزی کمپین فعالانه شرکت داشتند و امضاکنندگان طورمار، صمیمانه تشکر نموده است.

 

طی ماه های گذشته، جمعیت حقوق بشر آذربایجان «ارک» با همکاری «کانال گونئی آذربایجان سسی» اقدام جمع آوری 5000 امضا برای ارسال نامه اعتراضی به سازمان ملل، در خصوص طرح بسندگی فارسی حکومت ایران و راه اندازی کمپین نموده بود.

 

دکتر حمدالله سلیمانی‌فرد؛ پزشک متخصص آذربایجانی و فعال ملی ساکن آلمان، نیز در جمع آوری امضا فعالیت زیادی نمود.

 

جمع آوری ۵۰۰۰ امضا از این نظر اهمیت دارد، که سازمان ملل را موظف می کند به این موضوع رسیدگی کند و حتی مانع از اجرای این برنامه دولت شود.

 

ملت آذربایجان جنوبی نمی تواند دست روی دست گذاشته و برنامه شوم راسیستی حکومت ایران را تماشا کند.

 

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید