حرکات گستاخانه گروههای تروریستی تحت حمایت مقامات ایرانی ،در تیکان تپه آذربایجان

حرکات گستاخانه گروههای تروریستی تحت حمایت مقامات ایرانی ،در تیکان تپه آذربایجان

گونازتی وی:خبرهای رسیده از فعالین ملی آذربایجان در شهر تیکان تپه "تکاب"در آذربایجان غربی از فعال شدن گروه های تروریستی کردی در این منطقه و حمایت های آشکار هواداران این تروریستها در سطح شهر با گرداندن نمادها و تکه پارچه های منسوب به این گروه ها حکایت می نماید.

 

شهر تیکان تپه متاسفانه در اثر سیاست های جهت دار حکومت مرکزی ایران مقامات امنیتی منطقه، جولانگاه توسعه طلبی و حرکت های تروریستی مخفی و آشکار مهاجرین طرفدار گروههای تروریستی کرد گردیده است.

 

در حالیکه مقامات ایرانی فعالیت های مدنی فعالین ملی آذربایجان را به شدید ترین وبه طور خشونت آمیز مجازات می نمایندطرفداران تروریسم و نمایندگان آنها در خاک آذربایجان جولان می دهند.

 

انتشار تصاویربالا بردن تکه پارچه کردستان بر قله ی کوه بزرگ بالقیزو پخش اعلامیه های حمایتی از حزب تروریستی دموکرات کردستان عراق در چند روز گذشته، گستاخی و وقاحت تروریست های مدعی اراضی در آذربایجان را نمایش می دهد.

 

در برخی از این تصاویر چهره عبدالرحمن قاسملو سرکرده تروریست وعامل قتل عام سولدوز در سال 1358 که از فرصت انقلاب سو استفاده کرده و خواستار خود مختاری کردها بر روی بخشی از خاک آذربایجان شده بود ،نیز دیده می شود.

 

فعالین ملی آذربایجان با انتشار نظرات خودعموما این مسئله را اعلان جنگ آشکار اتحاد حکومت شوونیست ایران و تروریستهای توسعه طلب میدانند.

 

گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید