روزنامه جمهوریت آذربایجان شمالی:فعالیت سیاسی در آذربایجان جنوبی تهران را به ترس انداخته است

روزنامه جمهوریت آذربایجان شمالی:فعالیت سیاسی در آذربایجان جنوبی تهران را به ترس انداخته است

گوناز تی وی:سایت خبری روزنامه جمهوریت آذربایجان شمالی طی گزارشی اختصاصی به احکام ظالمانه اخیر دادگاه های ایران بر علیه فعالین ملی آذربایجان پرداخته است.

 

این سایت خبری در گفتگویی که با چند تن از فعالین سیاسی حرکت ملی آذربایجان داشته است باآنالیز احکام سنگین جدید دادگاه های ایران در حق فعالیت های مدنی ملی گرایانه فعالین سیاسی آذربایجان در این خصوص اطلاع رسانی نموده است.

 

این گفتگو با فعالین سیاسی حرکت ملی آذربایجان جنوبی،خانم مهسا مهدیزاده و آقایان کریم اصغری و آغری قاراداغلی وفعال ملی از آذربایجان شمالی آقای فائق علی اکبرلی صورت گرفته است.

 

این گزارش با عنوان "آذربایجان جنوبی: فعالیت سیاسی تهران را به ترس انداخته است "ارائه شده است.

 

کریم اصغری در این مصاحبه با تاکید بر افزایش فشار ها ی رژیم بر فعالین ملی آذربایجان تصریح نموده است اخیرا سیاست ترک زدایی از غرب آذربایجان و سیاست های شوونیستی حکومت ایران سرعت بیشتری برخود گرفته است .

 

مهسا مهدیزاده نیز با اشاره به شکست ایران در سیاست خارجی و افزایش مشکلات داخلی حکومت به افزایش فشارها بر فعالین حرکت ملی آذربایجان روی آورده است.وی در جواب سوالی در خصوص حکم سنگین عباس لسانی تاکید کرده است عباس لسانی از مبارزانی است که دارای نقش کلیدی در حرکت ملی میباشد و حاکمیت با مجازات وی قصد مجازات کل حرکت را دارد اما تجربه نشان داده فعالین ملی آذبایجان از هیچ فداکاری ابایی ندارند.

 

فائق علی اکبرلی با شمردن نام چند تن از فعالین ملی محبوس آذربایجان جنوبی تصریح کرده است،هدف از احکام سنگین و مجازات های نا عادلانه دلسرد کردن فعالین ملی است امری که حاکمیت هرگز در آن موفق نخواهد شد.

 

آغری قاراداغلی نیز با تاکید بر اینکه مردم ایران مانند بمب ساعتی هر لحظه آماده انفجار هستند گفته است:خاموش کردن و به انزوا کشاندن حرکت ملی آذربایجان ممکن نیست و این مجازات زمینه ساز اعتراض های بیشتر خواهد بود.

 

علاقمندان می توانند شرح کامل این مصاحبه را از لینک زیر مطالعه نمایند:

 

https://cebhe.info/g_uuml_ney_azerbaycan_siyasi_fealliq_tehrani_qorxuya_salib-156103?fbclid=IwAR2J0V8ItpV2-uBt3RPs-X2AuCZxpfPg8lo7R1jzHZkgm1UBIJqzIePuqgs

 

 

گوناز تی وی
M.Y

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید