رشد ۷۷ درصدی «میزان سرقت‌ها» در سطح شهرستان اورمیه‌

رشد ۷۷ درصدی «میزان سرقت‌ها» در سطح شهرستان اورمیه‌

گوناز تی وی: فرمانده انتظامی شهرستان اورمیه از رشد ۷۷درصدی میزان سرقت‌ها در سطح این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

 

به گزارش گوناز تی وی از ایلنا، کریم اکبری فرمانده انتظامی شهرستان اورمیه گفت: «میزان سرقت های انجام شده در سطح شهرستان اورمیه نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است.»

 

وی اظهار کرد: «از کل سرقت های انجام شده ۶۹ درصد را معتادین، ۶۱درصد را بیکاران و ۶۹ درصد را سارقین سابقه دار شامل می شوند. همچنین  ۹ درصد سرقت ها توسط بانوان انجام می شود.»

 

فرمانده انتظامی شهرستان اورمیه با بیان اینکه بیشترین سرقت‌ها مربوط به منازل و مغازه‌ها با ۳۴ درصد است، اظهار کرد: «اماکن دولتی ۲۹درصد، اتومبیل ۱۵ درصد، داخل خودرو ۳۱ درصد و کشت و زمین ۵۱درصد سرقت ها را به خود اختصاص داده اند.»

 

پژوهشهاى جامعه شناختى که در مورد عوامل اجتماعى ارتکاب جرم سرقت در جامعه یانگر آن است که بین سرقت و افزایش حاشیه نشینی جمعیت، افزایش نرخ بیکارى، فقر، بالا رفتن مخارج زندگى و تغییرات سریع در الگوهاى مصرف، تغییر در هرم سنى و جوانی جمعیت و تراکم جمعیت مهاجر و جا به جایى جمعیت رابطه مثبتی وجود دارد. 

 

به علاوه کاهش کنترلهاى رسمى و غیر رسمى و عدم رعایت موارد ایمنى توسط مردم موجب افزایش سرقت در شهرها شده است. 

 

سرقت در جامعه از آنجاییکه یکى ازعمده ترین و شایعترین نوع بزهکارى در جامعه مى باشد حایز اهمیت است. اما از آنجایى که براى درمان هر بیمارى باید عامل و علت را یافت براى چگونگى برخورد صحیح با این معضل اجتماعى مى بایست عوامل موجود آن را شناخت.

 

همواره در اجتماع از افراد زیادی یاد میشود که مورد سرقت سارقین قرار گرفته اند و در این زمینه خاطره خوشی ندارند و اموالی را که با رنج و زحمت فراوان به دست آوردهاند در عرض یک شب و یا حتی یک ساعت به دلیل یک غفلت کوچک از دست داده اند.

 

از علل بروز جرم سرقت، ویژگیهای شخصیتی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی  و خانوادگی است که زمینه را برای جامعه ای مجرمین ساز فراهم می کند.

 

گوناز تی وی

M.S

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید