صدها دانشجوی دانشگاه مراغه خواستار ارائه رشته زبان ترکی شدند

صدها دانشجوی دانشگاه مراغه خواستار ارائه رشته زبان ترکی شدند

گونازتی وی:بیش از 900 نفر از دانشجویان دانشگاه مراغه با امضای طوماری، خواستار ارائه رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در این دانشگاه شدند.

به گزارش گوناز تی وی به مناسبت روز جهانی زبان مادری(21 فوریه -2اسفند)، بیش از 900 نفر از دانشجویان دانشگاه مراغه، با امضای طوماری خواستار ارائه رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در این دانشگاه شدند.

 

این درخواست به همراه امضاهای دانشجویان روز چهارشنبه مورخه 97/12/1 تحویل دفتر ریاست دانشگاه تحویل گردید و مقرر شد، این درخواست از طریق ریاست دانشگاه به شورای دانشکده انسانی ارجاع داده شود تا بعد از طرح در شورا نسبت به ارائه این کد رشته از طریق وزارت علوم اقدام شود.

 

لازم به ذکر است،با وجود تقاضای هزاران نفر از دانشجویا ن ترک برای ارائه درس زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی،مقامات ایرانی به کارشکنی و تهدید و مانع سازس در برابر حقوق مسلم شهروندان می پردازند.

 

گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید