مهسا مهدیزاده در گفتگو با صدای آمریکا:در دفاع از زندانیان سیاسی مان ناکافی عمل کرده ایم

مهسا مهدیزاده در گفتگو با صدای آمریکا:در دفاع از زندانیان سیاسی مان ناکافی عمل کرده ایم

گوناز تی وی:طی ماههای اخیر بازداشت ها و فشارها بر فعالین ملی آذربایجان به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

 

بخش ترکی آذربایجانی صدای آمریکا طی گفتگویی با فعال ملی آذربایجان،مهسا مهدیزاده به موضوع فعالیت های حقوق بشری و خبر رسانی در خصوص زندانیان سیاسی آذربایجان پرداخته است.

 

مهسا مهدیزاده در این گفتگو با اشاره براینکه فعالین سیاسی آذربایجان در آذربایجان جنوبی هزینه های بسیار سنگینی در راه آرمان های حرکت ملی آذربایجان متحمل میشوند تاکید کرد فعالیت فعالین ملی در خارج از آذربایجان در برابر مبارزان ملی کافی نیست و ما دچار کمبودهای زیادی در این زمینه هستیم.

 

 وی همچنین تصریح کرده است باید حق گروههای مدافع حقوق بشرآذربایجان را که در این راه تلاش می کنند را اداکرد.

 

در این مصاحبه همچنین بر خوش خدمتی نظام قضائی ایران در برابر سازمان اطلاعات و حاکمیت مرکزی ایران و عدم دسترسی مبارزین سیاسی آذربایجان به ابتدایی ترین حقوق قانونی خود تاکید شده است.

 

موضوع خبررسانی و فعالیت های حقوق بشری برای مطرح کردن مبارزات برحق مبارزین ملی آذربایجان از مهمترین مسائل حرکت ملی آذربایجان است.

 

علاقمندان میتوانند این گفتگو را ازلینک زیر تعقیب نمایند:

 

https://www.amerikaninsesi.org/a/məhsa-mehdili-amerikanın-səsinə-danışır/5040119.html

 


گونازتی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید