هشدار تبریز به دست جوانان آذربایجان بر دیوارها حک شد:آذربایجان وار اولسون+تصاویر

هشدار تبریز به دست جوانان آذربایجان بر دیوارها حک شد:آذربایجان وار اولسون+تصاویر

گونازتی وی:جوانان با شعور ملی آذربایجان،صدای بر حق ملت آذربایجان را بر دیوارهای تبریز حک کردند.دیوارهای تبریز پر از شعارهای ملی آذربایجان شد.

 

فعالین ملی آذربایجان در شهر تبریز با وجود تمامی تهدید های خشونت آمیز حکومت مرکزی ایران طی اقدامی مدنی وجسورانه با نوشتن حقوق سرکوب شده و برحق ملت آذربایجان خواستار مدارس ترکی وآزادی زندانیان ملی آذربایجان جنوبی شدند.

 

برروی این اعلامیه ها که بر دیوارهای اماکن عمومی تبریز نصب شده است نوشته شده است:
آذربایجان سیاسی محبوسلاری اوزگور بوراخیلسین.
زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید.
تورک دیلینده مدرسه اولمالیدیر هرکسه
هشدار تبریز:آذربایجان وار اولسون سیاسی لر آزاد اولسون
آذربایجان بیر اولسون مرکزی تبریز اولسون


گوناز تی وی
M.Y

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید