ويدئوـ گوناز تی وی۱۵ مهر ۱۳۹۸: برنامه پارلاق گلجک ـ مداخلات رژیم ایران در منطقه و اعتراض های اخیر در عراق

ويدئوـ گوناز تی وی۱۵ مهر ۱۳۹۸: برنامه پارلاق گلجک ـ مداخلات رژیم ایران در منطقه و اعتراض های اخیر در عراق

اين برنامه را ميتوانيد از لينکهای زيرببينيد

برنامه پارلاق گلجک با اجرای مهدی نعیمی و محبوب تیشه

مهمان ـ یوسف عزیزی بنی طرف

موضوع

  گوناز تی وی۱۵ مهر ۱۳۹۸: مداخلات رژیم ایران در منطقه و اعتراض های اخیر در عراق ـ ۱

 

 

گوناز تی وی۱۵ مهر ۱۳۹۸: مداخلات رژیم ایران در منطقه و اعتراض های اخیر در عراق ـ ۲

 

گوناز تی وی۱۵ مهر ۱۳۹۸: مداخلات رژیم ایران در منطقه و اعتراض های اخیر در عراق ـ ۳


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید