ويدئوـ گوناز تی وی۱۴ مهر ۱۳۹۸: تظاهرات خونین در عراق، اعتراضات خلق لرعلیه سیاست های رژیم

ويدئوـ گوناز تی وی۱۴ مهر ۱۳۹۸: تظاهرات خونین در عراق، اعتراضات خلق لرعلیه سیاست های رژیم

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید