ويدئوـ گوناز تی وی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وهفتم دیالوگ: آیا دشمنی پانفارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟

ويدئوـ گوناز تی وی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وهفتم دیالوگ: آیا دشمنی پانفارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟

تکرار این برنامه را میتوانید از لینک های زیر تماشا کنید

 

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایت

 

مهمانان برنامه: محمد رحمانی فر،دکتر رضا مریدی، یوسف عزیزی بنی طرف، سعید پیوندی.

 

موضوع

 

ويدئوـ گوناز تی وی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وهفتم دیالوگ: آیا دشمنی پانفارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟
 
 
 
 
 
 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید