ويدئوـ گوناز تی وی ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وچهارم دیالوگ: ضرورت تاریخی تاسیس مجلس و دولت در تبعید

ويدئوـ گوناز تی وی ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وچهارم دیالوگ:  ضرورت تاریخی تاسیس مجلس و دولت در تبعید

کرار این برنامه را میتوانید از لینک های زیر تماشا کنید

 

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایت

 

مهمانان برنامه: شاکر شهریاری، صلاح ابوشریف الاحوازی، مهیم سرخوش، جلیل آزادیخواه.

 

موضوع

 

ويدئوـ گوناز تی وی ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وچهارم دیالوگ: ضرورت تاریخی تاسیس مجلس و دولت در تبعید

 

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید