ويدئوـ گوناز تی وی ۲۱ دی ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وسوم دیالوگ: بررسی روش های مبارزاتی و شعارهای این مرحله از اعتراضات

ويدئوـ گوناز تی وی ۲۱ دی ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وسوم دیالوگ: بررسی روش های مبارزاتی و شعارهای این مرحله از اعتراضات

تکرار این برنامه را میتوانید از لینک های زیر تماشا کنید

 

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایت

 

مهمانان برنامه: آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی، صلاح ابوشریف الاحوازی، جلیل آزادیخواه، جلیل آزادیخواه.

 

موضوع

 

ويدئوـ گوناز تی وی ۲۱ دی ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وچهل وسوم دیالوگ: بررسی روش های مبارزاتی و شعارهای این مرحله از اعتراضات

 

 

 

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید