ويدئوـ گوناز تی وی ۲۶ آبان ۱۳۹۸ : اعتراضات به گران شدن بنزین در ایران، شعارهای اعتراضات درشهرهای آذربایجان​.

ويدئوـ گوناز تی وی ۲۶ آبان ۱۳۹۸ : اعتراضات به گران شدن بنزین در ایران، شعارهای اعتراضات درشهرهای آذربایجان​.

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید