ويدئوـ گوناز تی وی ۲۹ تیر ۱۳۹۸_ برنامه هفته صد وهفتدهم دیالوگ: مسئولیت تجزیه ایران بر عهده کدام گروه ها واندیشه هاست؟

ويدئوـ گوناز تی وی ۲۹ تیر ۱۳۹۸_  برنامه هفته صد وهفتدهم دیالوگ: مسئولیت تجزیه ایران بر عهده کدام گروه ها واندیشه هاست؟

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایت

 

تهیه کننده: جواد اسماعیل بیلی

 

میهمانان برنامه: دکتر محمدحسین یحیایی, ناصر کرمی, جلیل آزادیخواه, یوسف عزیزی بنی طرف

 

موضوع

 گوناز تی وی ۲۹ تیر ۱۳۹۸_  برنامه هفته صد وهفتدهم دیالوگ: مسئولیت تجزیه ایران بر عهده کدام گروه ها واندیشه هاست؟

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید