ويدئوـ گوناز تی وی شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وسی وهفتم دیالوگ: آیا زمان طرح شکایت در دادگاه های بین المللی علیه قتل عام کنندگان تورکان‌ و کردها در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ نرسیده است؟

ويدئوـ گوناز تی وی شنبه  ۱۶ آذر ۱۳۹۸ـ برنامه هفته  صد وسی وهفتم  دیالوگ: آیا زمان طرح شکایت در دادگاه های بین المللی علیه قتل عام کنندگان تورکان‌ و کردها در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ نرسیده است؟

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایت

 

مهمانان برنامه: دکتر محمدحسین یحیایی، دکتر محمدحسن حسین بر، جلیل آزادیخواه​.

 

موضوع

 

ويدئوـ گوناز تی وی شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ـ برنامه هفته صد وسی وهفتم دیالوگ: آیا زمان طرح شکایت در دادگاه های بین المللی علیه قتل عام کنندگان تورکان‌ و کردها در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ نرسیده است؟

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید