ويدئوـ گوناز تی وی شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸_ برنامه هفته صد وسی وچهارم دیالوگ: گرانی بنزین، پایان رژیم؟

ويدئوـ گوناز تی وی شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸_ برنامه هفته  صد وسی وچهارم  دیالوگ: گرانی بنزین، پایان رژیم؟

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایت

 

مهمانان برنامه: مهیم سرخوش، دکتر محمدرضا ستوده، طاهر ابو نضال الاحوازی


موضوع


ويدئوـ گوناز تی وی شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸_ برنامه هفته صد وسی وچهارم دیالوگ: گرانی بنزین، پایان رژیم؟

 

 

برنامه دیالوگ هرهفته روزهای شنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تبریز از تلویزیون گوناز تی وی


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید